На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

на території України, за рахунок коштів підприємства.Оплата навчання дітей працівників підприємства здійснюється або відповідно до положень колективного договору
чи договору (контракту) з працівником (включається у валові витрати), або на основі клопотання працівника і
розпорядження власника, власника підприємства або керівника підприємства, якщо він наділений таким правом (у
валові витрати не включається).У бухгалтерському обліку розрахунки з працівниками за такими виплатами відображаються на субрахунку 377, який,
зокрема, призначений для здійснення всіх видів розрахунків з працівниками підприємства (крім розрахунків з
оплати праці і розрахунків з підзвітними особами).Здійснення підприємством безпосередньо самої оплати за навчання дітей працівників підприємства відображається
по дебету субрахунка 377. Наприклад, у разі перерахування грошових коштів з поточного рахунка підприємства
проведення буде таке:Д-т 377 К-т 311.Сума оплати за навчання дитини відображається як нарахована заробітна плата працівника - одного з батьків
дитини:Д-т 816 К-т 661.Якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 -залежно від того,
якій категорії працівників здійснюється виплата.Надалі проводиться списання на зменшення заборгованості працівника з оплати навчання його дитини:Д-т 661 К-т 377.4. Вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок.За приклад надання таких пільг можуть слугувати положення відповідних статей Закону України "Про статус і
соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 р. №796-XII (далі
- Закон №796-XII). Статті 20-23 Закону №796-XII передбачають надання пільг і компенсацій громадянам, які
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи.Так, згідно зі статтею 20 Закону №796-XII, особам, віднесеним до категорії 1 (пункт 1 статті 14 Закону
№796-XII), надаються гарантовані державою компенсації і пільги, у тому числі позачергове щорічне безкоштовне
надання санаторно-курортних путівок або отримання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої
вартості путівки в Україні.Стаття 21 Закону №796-XII визначає компенсації і пільги громадянам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті
14), в числі яких - першочергове щорічне безкоштовне надання санаторно-курортних путівок або путівок на
відпочинок або отримання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні.Згідно зі статтею 22 Закону №378-XIV, особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14), до компенсацій і
пільг, що надаються і гарантуються державою, входить першочергове щорічне забезпечення пільговою
санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок або отримання за їх бажанням грошової компенсації в
розмірі 70 відсотків середньої вартості путівки в Україні.Аналогічно, відповідно до статті 23 Закону №378-XIV, особам, віднесеним до категорії 4 (пункт 4 статті 14
Закону №378-XIV), надається і гарантується державою компенсація і пільга у вигляді першочергового щорічного
забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок або компенсація за їх бажанням
у розмірі 50 відсотків середньої вартості путівки в Україні.Порядок надання путівок і розмір їх середньої вартості визначаються Кабінетом Міністрів України.Оплата за путівки на лікування або видання суми компенсації вартості путівки відображається так само, як і в
попередньому випадку: по дебету субрахунка 377. До речі, якщо такого роду розрахунків на підприємстві
здійснюється декілька видів, то в цьому випадку виникає необхідність розділяти їх на окремі субрахунки другого
порядку, наприклад 3771 "Розрахунки по оплаті навчання дітей працівників підприємства", 3772 "Розрахунки по
оплаті путівок на лікування працівників підприємства" і т. д.У випадку перерахування грошових коштів на оплату путівки з поточного рахунка підприємства проводка буде
такою:Д-т 3772 К-т 311.Якщо виплачується компенсація, то:Д-т 377 К-т 30.Відповідно до статті 63 Закону №378-XIV, фінансові витрати, пов'язані з реалізацією цього закону, здійснюються
за рахунок бюджету, отже, якщо такі виплати здійснюються через рахунок підприємства, тобто бюджетні гроші,
призначені на ці цілі, спочатку надходять на рахунок підприємства згідно з проводкою:

© 2011 free.infoworks.com.ua