На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.- кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами трудового колективу за рахунок коштів підприємства
(або коштів, узятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з моменту їх персоніфікації;- витрати в розмірі страхових внесків підприємств, пов'язаних з добровільним страхуванням працівників (від
нещасних випадків, безробіття тощо), якщо договір страхування передбачає виплату обумовленої суми
застрахованій фізичній особі незалежно від виникнення страхового випадку після закінчення терміну страхового
договору. При цьому зазначені суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, в якому провадиться
перерахування страхової компанії.Розглянемо докладніше трудові і соціальні пільги, що надаються працівникам підприємства, в плані їх
відображення в податковому і бухгалтерському обліку.1. Оплата додатково наданих за рішеннями трудового колективу (зверх передбачених законодавством) відпусток, у
тому числі жінкам, які виховують дітей.Можливість надання такого виду відпусток передбачена статтею 4 Закону України "Про відпустки".Відповідно до статті 20 Закону України "Про відпустки", додаткові відпустки працівникам, які мають дітей,
надаються понад щорічні відпустки, передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону.Згідно зі статтею 23 Закону України "Про відпустки", оплата інших видів відпусток, передбачених колективним
договором і угодами, трудовим договором, проводиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати
податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, або за рахунок коштів фізичної особи, у якої працюють за
трудовим договором працівники. В установах і організаціях, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата
цих відпусток здійснюється в межах бюджетних асигнувань і інших додаткових джерел.Розмір оплати днів такої додаткової відпустки визначається в порядку, передбаченому ПКМУ від 08.02.95 р. №100
"Про затвердження порядку розрахунку середньої заробітної плати".У бухгалтерському обліку такі виплати відображаються проведеннями:Д-т 816 К-т 661.Якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 - залежно від того,
якій категорії працівників здійснюється виплата.2. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію.Відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР "Про внесення змін
до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", до складу валових витрат платника податку належать
витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку,
включаючи витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати й інших видів заохочень і виплат виходячи
з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодування вартості товарів (робіт, послуг), витрати на
виплату авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг), згідно з договорами цивільно-правового
характеру, будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін. На цей
пункт закону ми вже не раз звертали увагу наших читачів.Таким чином, передбачені колективним договором або трудовим договором (контрактом) з окремим працівником
виплати можуть бути включені до складу валових витрат підприємства згідно з підпунктом 5.6.1 чинного Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР), оскільки, по суті, є однією з форм розрахунків з
оплати праці.Якщо такі виплати не передбачені колективним договором або трудовим договором (контрактом) і здійснюються на
підставі розпорядження власника, власника підприємства або керівника підприємства, наділеного таким правом, то
вони здійснюються за рахунок коштів підприємства й у валові витрати не включаються.Щоб не повертатися постійно до цього питання, зазначимо, що це стосується всіх виплат, які здійснює
підприємство своїм працівникам з оплати праці, якщо інше не передбачене законодавством, наприклад, у пункті 1
цієї публікації.Отже, суми виплат у вигляді одноразової допомоги при виході працівника на пенсію відносяться до валових
витрат, якщо передбачені в колективному договорі або в договорі (контракті) з працівником підприємства.У бухгалтерському обліку виплати одноразової допомоги працівникам у зв'язку з виходом на пенсію відображаються
проведеннями:Д-т 816 К-т 661.Якщо 8-й клас рахунків не використовується, то по дебету рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 - залежно від того,
якій категорії працівників здійснюється виплата.3. Оплата за навчання в навчальних закладах дітей працівників підприємства.Цей вид пільг передбачає оплату за утримання і навчання дітей працівників у дошкільних виховних установах,
закладах початкової загальної, професійно-технічної освіти, державних вищих навчальних закладах, розташованих

© 2011 free.infoworks.com.ua