На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

місяців).Творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної) ради
центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації чи
науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук
особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового
ступеня повторно.Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці надається на підставі заяви працівника та довідки
видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік. Якщо підручник
чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за
письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.На час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.


Деякі особливості є в обліку заробітної плати працівників за час відпустки. Чергові відпустки працівникам
надаються протягом року, як правило, нерівномірно (особливо в сезонних виробництвах).

З метою рівномірного включення до собівартості продукції (робіт, послуг) заробітної плати на оплату відпусток
підприємствам дозволено створювати резерв. Такий резерв створюється шляхом щомісячного включення рівними
сумами (визначеними за плановим відсотком до фактично нарахованої заробітної плати) наступних витрат на оплату
відпусток. При цьому резерв створюється на наступні витрати по оплаті відпусток працівникам, а також
нарахуванням на ці суми збору на соціальне страхування (оскільки при нарахуванні заробітної плати за час
чергової відпустки працівнику в розрахунок приймається і допомога по тимчасовій непрацездатності, яка
виплачується за рахунок коштів соціального страхування).

У бухгалтерському обліку на суму створеного резерву робиться запис по дебету рахунка 23 «Виробництво», 91
«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та ін., кредиту рахунка 47
«Забезпечення виплат відпусток». Нарахована заробітна плата відноситься на зменшення раніше створеного резерву
записом по дебету рахунка 471 у кореспонденції з кредитом рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою».

Сальдо (кредитове) рахунка 471 «Забезпечення виплат відпусток» показує залишок невикористаного на кінець року
резерву.

Наприкінці року проводиться інвентаризація резерву на оплату відпусток працівникам. З цією метою за даними
відділу кадрів (або уповноваженої для цього особи) складається список з зазначенням прізвища кожного
працівника, за який період не використана відпустка, кількість днів невикористаної на 1 січня наступного року
відпустки.

Шляхом множення середньоденного заробітку працівника на кількість днів ненаданої відпустки визначають суму
резерву за невикористані відпустки. Якщо, наприклад, за даними інвентаризації визначена загальна кількість
невикористаної відпустки 500 людино-днів, то при середньоденному заробітку працівників 8 гри. сума резерву з
урахуванням збору на соціальне страхування дорівнює 4160 гри. (8 гри. • 500 • 1,04). Ця сума має дорівнювати
кредитовому сальдо рахунка 471 «Забезпечення виплат відпусток». Зайво нарахована сума резерву сторнується, а
на суму, якої не вистачає, робиться донарахування.

Якщо на підприємстві не прийнято створювати резерв на оплату наступних відпусток, то заробітна плата,
нарахована працівникам при паданні відпустки, відноситься на витрати виробництва або обігу в загальному
порядку (тобто відображається по дебету рахунка 23 «Виробництво» та ін. в кореспонденції з кредитом рахунка
661 «Розрахунки за заробітною платою»).

Наказом Мінфіну України від 01.02.94 № 10 підприємствам дозволено, поряд з резервом на оплату відпусток,
резервувати також кошти для виплати винагороди за вислугу років, яка здійснюється згідно з чинним
законодавством.

1.3. Облік витрат на розрахунки по трудовим та соціальним пільгам


До трудових і соціальних пільг належать:- оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачені законодавством) відпусток, у
тому числі жінкам, які виховують дітей;- одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію;- доплати і надбавки до державних пенсій працюючим пенсіонерам;- оплата за навчання у навчальних закладах дітей працівників підприємства;- вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, виданих замість путівок;- екскурсії і подорожі;- здешевлення вартості харчування працівників як за готівковими, так і за безготівковими розрахунками в
їдальнях, буфетах, профілакторіях;- витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, включаючи кошти
для погашення первинних внесків для вступу до житлового кооперативу і на індивідуальне будівництво, придбання
садових будиночків і влаштування хатнього господарства;- витрати на благоустрій садових товариств (будівництво доріг, енерго- і водопостачання, осушення та інші
витрати загального характеру), будівництво гаражів;- інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири і житла, що наймається, крім гуртожитків,
продовольчих і непродовольчих товарів, включаючи товари, отримані за бартером, продуктових замовлень, проїзних
квитків, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети і журнали, протезування, виплати різниці в цінах
на паливо або суми компенсацій працівникам вартості виданого палива у випадках, не передбачених чинним
законодавством, тощо);- суми прибутку, спрямовані на придбання акцій (для працівників трудового колективу);

© 2011 free.infoworks.com.ua