На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

який відраховується з дня укладення трудового договору.Деяким категоріям працівників встановлена інша тривалість щорічної основної відпустки, а саме:а) промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а
також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на
будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин - 24
календарні дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарні дні, але не більше 28
календарних днів;б) працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів
і нижче - 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150
метрів - 24 календарні дні із збільшенням на 4 календарні дні при стажі роботи на цьому підприємстві 2 роки і
більше;в) працівникам лісової промисловості та лісового господарства державних заповідників, національних парків, що
мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів
інших підприємств, а також лісництв - 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, затвердженим
Кабінетом Міністрів України;г) воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30
календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарні дні із збільшенням за
кожні два відпрацьовані роки на 2 календарні дні, але не більше 28 календарних днів;д) керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна
основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.е) інвалідам I і II груп надається 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів;ж) особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день;з) сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого
ними часу. Список таких робіт затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.97 р. №278 "Про
затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей".Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість
відпустки яким установлюється іншими актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою,
ніж 24 календарні дні.Оплата щорічної основної відпустки розраховується за середнім заробітком.Додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці.Відповідно до статті 7 Закону України "Про відпустки" за роботу із шкідливими та важкими умовами праці
надається додаткова відпустка тривалістю до 35 календарних днів. Така додаткова відпустка надається лише
працівникам, які зайняті на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих
факторів згідно зі списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України від 17.11.97 р. №1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість
працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та
за особливий характер праці".Конкретна тривалість відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів
атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.Відповідно до статті 8 Закону України "Про відпустки" щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці
надається:а) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним
навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного
ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. №1290 "Про затвердження Списків виробництв,
робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за
роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці";б) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт
та професій, визначених колективним договором, угодою.Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи
трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.


Творча відпустка


Творча відпустка надається відповідно до статті 16 Закону України "Про відпустки" на умовах, передбачених в
Постанові КМУ від 19.01.98 р. №45 "Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих
відпусток".Творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за
основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (до трьох місяців)
або доктора наук (до шести місяців), для написання підручника, а також монографії, довідника тощо (до трьох

© 2011 free.infoworks.com.ua