На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

2000


200


100


500


200


3000


Всього


43000


5000


4200


5800


2000


60000 ~|Відомості про нарахування заробітної плати підписуються керівником підприємства і головним бухгалтером, із
зазначенням суми і строку виплати (як правило, протягом трьох днів, враховуючи день одержання грошових коштів
в банку).

Після закінчення трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир перевіряє у платіжній відомості
підписи в одержанні коштів і підраховує суму виплаченої заробітної плати. Своєчасно не одержана робітниками і
службовцями заробітна плата депонується, тобто напроти прізвища осіб, які її не одержали, проставляється штамп
або пишеться від руки «Депоновано». Платіжна відомість закривається двома сумами: видано готівкою і
депоновано. На депоновані суми касир складає реєстр невиданої заробітної плати (ф. № П-11). Виплачена за
платіжною відомістю сума заробітної плати оформляється видатковим касовим ордером (ф. № КО-1).

Суму депонованої заробітної плати касир вносить в банк для зарахування на поточний рахунок. При цьому в об'яві
на внесення готівки зазначається «Депонентські суми». Це необхідно для того, щоб банк взяв ці суми на окремий
облік і видав підприємству за його першою вимогою. В подальшому кожна виплата депонованої заробітної плати
здійснюється за реєстром (або книгою) невиданої заробітної плати й оформляється видатковим касовим ордером.

Депоновану заробітну плату підприємство зберігає на своєму рахунку в банку протягом трьох років, після чого
вона підприємствами всіх форм власності підлягає перерахуванню до бюджету не пізніше 10 числа наступного
місяця (наказ Мінфіну України від 09.08.93 № 55). За несвоєчасне перерахування до бюджету зазначених
депонентських сум стягується пеня у розмірі 0,3% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

На підставі розрахунково-платіжних відомостей (або відповідних машинограм) складають розробці таблиці
«Зведення нарахованої заробітної плати за її складом і категоріями працівників» і «Зведення по розрахунках з
робітниками і службовцями», які містять інформацію про склад фонду оплати праці за групами і категоріями
персоналу і видами виплат за звітний місяць.

Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці підприємства здійснюють на пасивному рахунку 66 «Розрахунки з
оплати праці» за субрахунками:

661 “Розрахунки за заробітною платою”,

662 «Розрахунки з депонентами».

По кредиту субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» відображаються суми нарахованої основної і
додаткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а по дебету - утримання із
заробітної плати (прибуткового податку, збору до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування на випадок
безробіття, за виконавчими листками та інші утримання), суми виплаченої заробітної плати і депонованої. Звідси
в бухгалтерському обліку на суму нарахованої заробітної плати роблять запис по кредиту рахунка 661 «Розрахунки
за заробітною платою» і дебету рахунків:

23 «Виробництво»,

91 «Загальновиробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на збут» та ін. (на суму нарахованої основної і додаткової заробітної плати і премій, які
виплачуються із фонду оплати праці);

652 «По соціальному страхуванню» (на суму допомоги по соціальному страхуванню, нарахованої за рахунок коштів
соціального страхування) та ін.

Суми утримань із заробітної плати працівників підприємства відображаються записом по дебету рахунка 661
«Розрахунки по заробітній платі» в кореспонденції з кредитом рахунків:

641 «Розрахунки за податками» (на суму утриманого прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до
бюджету);

651 «За пенсійним забезпеченням» (на суму утримань збору до Пенсійного фонду);

653 «За страхуванням на випадок безробіття» (па суму утримань збору до Фонду соціального страхування на
випадок безробіття);

685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (на суму утримань за виконавчими листками) та ін.

Суми, виплачені з кати підприємства (заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності тощо,
належні працівникам), відображаються записом по дебету рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» і кредиту
рахунка 30 «Каса».

На суму депонованої заробітної плати в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 661 «Розрахунки
за заробітною платою» і кредиту рахунка 662 «Розрахунки з депонентами». В подальшому, при виплаті працівникам
заробітної плати, зарахованої раніше на рахунок депонентів, роблять запис по дебету рахунка 662 «Розрахунки з
депонентами» в кореспонденції з кредитом рахунка 30 «Каса».

Сума депонованої заробітної плати, по якій закінчився строк позовної давності (3 роки), яка підлягає
перерахуванню до бюджету, відображається записом по дебету рахунка 662 «Розрахунки з депонентами» і кредиту
рахунка 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами». Перерахування зазначеної суми до бюджету відображається
записом по дебету рахунка 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами» і кредиту рахунка 31 «Рахунки в
банках».

Аналітичний облік розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті ведеться в картках - особових рахунках (ф.
№ П-54 і № П-54а), які містять інформацію по нарахованих сумах, утриманнях, виплаті. Ця інформація
використовується для наступних розрахунків середньої заробітної плати (при оплаті відпусток, нарахуваннях
допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо), видачі різного виду довідок.

Аналітичний облік депонованої заробітної плати ведеться по кожній незатребуваній сумі безпосередньо в реєстрі
або книзі обліку депонованої заробітної плати. Виплата такої заробітної плати оформляється видатковим касовим
ордером.

1.2. Облік забезпечення оплати відпусток працівникам

Тривалість щорічної основної відпустки становить не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік,

© 2011 free.infoworks.com.ua