На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

Виконання аудитором (аудиторською фірмою) договору про надання аудиторських послуг визначається актом
прийому-передачі аудиторського висновку чи іншого офіційного документу.

Аудиторський висновок складається за умов виконання відповідних норм і стандартів і повинен містити
підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності замовника.

Висновки аудитора є обґрунтованим доказом при вирішенні майнових спорів у арбітражному і народному судах між
власником і його контрагентами. Обґрунтування потреби у кредитах для підприємницької діяльності може дати
тільки незалежний зовнішній аудит, висновки якого подають Національному банку України та комерційним банкам.

При вивченні загальних питань організації обліку і контролю розрахунків з оплати праці на підприємстві
необхідно перевірити дотримання трудової дисципліни і трудового законодавства; встановити відповідність
фактичної структури і штату підприємства; організацію і стан обліку оплати прані і розрахунків з персоналом:
правильність встановлених тарифних ставок, місячних окладів, відрядних розцінок і норм виробітку; своєчасність
і правильність розрахунків з персоналом з оплати праці тощо.

При перевірці розрахунків з персоналом з оплати праці, контролер повинен встановити, які форми та системи
оплати праці використовуються на підприємстві; чи є внутрішнє положення про оплату праці персоналу та
колективний трудовий договір; перемірити списковий та середньосписковий склад працівників, прийнятих на роботу
з дня зарахування.

Окрім цього доцільно встановити, хто веде облік розрахунків з персоналом з оплати праці, посаду, освіту,
бухгалтерський стаж цієї особи, якими нормативними документами користується бухгалтер даного відділу, його
підпорядкування, хто перевіряє якість його роботи.

Після вивчення загальних питань контролер переходить до вивчення розрахунків з оплати праці в наступному
порядку.

Перевірка дотримання положень законодавства про працю, стан внутрішнього обліку та контролю за трудовими
відносинами.

Перевіряючи дотримання на підприємстві трудового законодавства, контролер може встановити, як здійснюється
оформлення співробітників при їх прийманні та звільненні, стану обліку робочого часу співробітників,
особливість побудови системи оплати праці тощо.

Правильність оформлення працівників (приймання на роботу та звільнення) перевіряється за наказами,
контрактами, трудовими угодами.

В ході проведення перевірки доцільно встановити, чи передбачаються умовами колективного договору
встановлені на підприємстві виплати заробітної плати.

Перевірка використання фонду оплати праці.

Фактичне використання фонду оплати праці аналізується за даними Відомості обліку фонду оплати праці осіб і
розрахунково-платіжних відомостей. При цьому необхідно порівняти фактично нараховані суми оплати праці з
сумами, передбаченими по фонду оплати праці за період перевірки (рік, квартал), що дає можливість виявити
абсолютну перевитрату чи економію по фонду оплати праці.

Перевірка організації табельного обліку.

Основну увагу необхідно зосередити на перевірці організації контролю за виходом на роботу
адміністративно-управлінського і обслуговуючого персоналу, працівників основних і допоміжних виробництв тощо,
організації обліку відпрацьованого часу, так як допущені в ньому помилки чи перекручення призводять до
переплати, необгрунтованого витрачання фонду оплати праці.

Разом з тим, дані табелю необхідно порівняти з розрахунково-платіжними відомостями, щоб переконатись у
включенні до них тільки тих осіб, які зазначені в табелях.

Перевірка правильності застосування діючих норм і розцінок.

Важливе значення така перевірка має при проведенні аудиту і ревізії на підприємствах, де використовуються
надмірно деталізовані норми виробітку і розцінки, виписується велика кількість нарядів, застосовуються складні
системи оплати праці.

Окремі підприємства застосовують відрядні розцінки на роботи, де відсутні умови для визначення норм виробітку
і точного обліку обсягу робіт і для яких краще застосовувати погодинну форму оплату праці. За таких умов,
збільшується обсяг облікових робіт і послаблюється внутрішній контроль за правильністю розрахунків і
нарахування оплати праці.

Таким чином при перевірці необхідно з'ясувати, чи застосовуються на підприємстві типові норми виробітку і
розцінки; чи немає випадків переплати в зв'язку з приписками обсягу виконаних робіт і завищенням розцінок, чи
не оплачується праця робітників за погодинними тарифними ставками, коли на такі роботи встановлено норми
виробітку, чи відповідають вони діючим типовим нормам.

При виявленні діючих норм з відхиленням від типових необхідно встановити їх обгрунтованість і затвердження у
відповідному порядку. Крім того, потрібно уважно перевірити правильність норм і розцінок у відповідності з
описом характеристики роботи в первинній документації, а також пересвідчитись, як виконуються діючі норми
виробітку робітниками різних спеціальностей.

Перевірка оформлення первинної документації і правильності нарахування заробітної плати.

В процесі такої перевірки необхідно встановити, якими первинними документами на підприємстві оформлюються
операції, пов'язані з оплатою праці (табель обліку використання робочого часу, книга з обліку праці і
виконаних робіт, обліковий лист праці і виконаних робіт, наряд на відрядну роботу, подорожній лист легкового
або вантажного автомобіля, розрахунково-платіжна відомість тощо).

При перевірці документів за формою встановлюються повнота і правильність наведених в них реквізитів. При цьому
наявність відповідних підписів, відсутність підчисток, помарок і необумовлених виправлень свідчить про
неналежну організацію обліку і контролю операцій з нарахування і виплати заробітної плати.

На практиці зустрічаються випадки складання підроблених нарядів або облікових листів на виконання тих чи інших
робіт. Щоб виявити такі факти, аудитори і ревізори переглядають наряди (облікові листи) послідовно по датах їх
заповнення і зіставляють зазначені в них прізвища виконавців робіт з іншими нарядами або первинними
документами, де ці особи могли бути зайняті (наприклад, посвідчення про відрядження, подорожні листи
автомобілів тощо).

При вивченні наведених документів можна встановити обгрунтованість нарахування заробітної плати працівникам
підприємства.

При перевірці табелів обліку використання робочого часу, нарядів, журналів обліку виконаних робіт та інших
первинних .документів з нарахування і виплати заробітної плати необхідно звернути увагу на факти нарахування
коштів з оплати праці на вигаданих (підставних) осіб (не прийнятих на роботу та ін.).

Для цього в ході дослідження наведених документів співставляються прізвища та ініціали працівників з даними
обліку спискового складу. Крім того, необхідно перевірити наряди за датами їх видачі, співставити прізвища
працюючих в нарядах і табелях-розрахунках з даними обліку особового складу у відділі кадрів.

Необхідно також встановити, чи немає повторного нарахування сум за раніше виплаченими первинними документами
(табелями, нарядами, накопичувальними обліковими листами та разовими документами). Особливо уважно слід
перевірити та здійснити арифметичні підрахунки в нарядах, виписаних на осіб, які відсутні в списковому складі
підприємства і тих. що працювали короткий час. нарядах на виправлення браку та переробку неякісне виконаних
робіт, а також розрахункових відомостях.

Особливе значення надається встановленню фактів включення до витрат виробництва (обігу) витрат з оплати праці
робітників, зайнятих в інших видах діяльності (в обслуговуючій і соціально-культурній сферах, а також
визначення розміру витрат з оплати праці, відображених у складі виробничих витрат чи витрат обігу,
правильності віднесення цих витрат до фонду оплати праці. Також необхідно проаналізувати правильність
утримання із заробітної плати прибуткового податку, внесків до Пенсійного фонду, аліментів, а також
обґрунтованість розрахунків з депонентами, шляхом перевірки платіжних відомостей, дати виникнення і суми
депонентської заборгованості, кількості депонентів, звірки сум за розрахунками з депонентами.

Наступним кроком є перевірка обґрунтованості і правильності нарахування премій, надбавок, доплат (у зв'язку з
відхиленнями від нормальних умов праці, за понаднормові години, за простої, за роботу в тяжких та шкідливих
умовах), виплат за тимчасову непрацездатність, щорічних відпусток, винагород за підсумками праці за годину і
т.п.

В процесі перевірки розрахунків по відпустках потрібно встановити:

повноту включення до розрахунку виплат при визначенні середнього заробітку,

правильність визначення середньомісячної та середньоденної заробітної плати,

© 2011 free.infoworks.com.ua