На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

неділю, визначимо кількість робочих днів, пропущених працівником у зв'язку з хворобою і які підлягають оплаті
- 7 днів (9 календарних - 2 вихідних дні).

Для визначення середньоденного заробітку працівника за останні 2 місяці роботи до розрахунку необхідно
включити заробіток за травень (190 грн.) і червень (200 грн.), частину премії за другий квартал, що припадає
на травень і червень (75 грн. : 3 міс. х 2 міс. = 50 грн.), і частину премії за попередній 1997 рік, що
припадає на травень і червень 1998 року (240 грн. : 12 міс. х 2 міс. = 40 грн.).

Крім того, визначимося із загальною кількістю робочих днів за останні два місяці -42 дні (норма тривалості
робочого часу за травень і червень складає, відповідно, 20 і 22 робочі дні згідно з додатком до листа
Міністерства праці і соціальної політики країни від 05.02.98р. №10-466). Визначаємо середньоденний заробіток
працівника (Ср/дн. ЗП) за останні два місяці роботи, що передували хворобі:

Ср/дн. ЗП = (190 + 200 + 50 + 40) : 42 = 11,43 грн.

Виходячи із розрахованого середнього заробітку визначаємо допомогу за один день в залежності від призначеного
розміру допомоги у процентах (80%):11,43 грн. х 80 : 100 = 9,14 грн.

Загальна сума допомоги за 7 днів: 9,14 грн. х 7 дн. = 63,98 грн.

Виплата допомоги за поточний місяць проводиться у повному обсязі і в терміни, установлені для виплати
заробітної плати.

У процесі аналізу варто також установити відповідність між темпами росту середньої заробітної плати і
продуктивністю праці. Для розширення відтворення, одержання необхідного прибутку і рентабельності потрібно,
щоб темпи росту продуктивності праці випереджали росту його оплати.

Якщо цей принцип не дотримується, то відбувається перевитрата фонду зарплати, підвищення собівартості
продукції і, відповідно, зменшення прибутку.

Вивчимо співвідношення вищевказаних показників на підприємстві НВО “Поверхность”. Вихідні дані для аналізу
представлені в таблиці 2.14.

Таблиця 2.14

Вихідні дані для аналізу співвідношення між темпами росту середньої заробітної плати і продуктивністю праці

Показник

План

Факт

Зміна

Обсяг виробництва продукції

96000

100800

1,05

Фонд оплати праці

14818

16532

1,12

Середньоспискова чисельність персоналу

1025

1032

1,007

Середня продуктивність

93,66

97,67

1,043

Середня зарплата

14,46

16,02

1,107


Зміна середнього заробітку працюючих за той чи інший період (рік, місяць, день, година) характеризується його
індексом Iсз, що визначається відношенням середньої зарплати за звітний період – у 2000 році (СЗ2000) до
середньої зарплати в базисному періоді – у 1999 році (СЗ1999). Чи за плановими показниками. Аналогічним
образом розраховується індекс продуктивності праці (Iгв):

Iсз = СЗф/СЗпл = 1,107,

Iгв = Цпф/ГВпл = 1,043.

Приведені дані показують, що на підприємстві НВО “Поверхность” темпи росту заробітної плати випереджають темпи
росту продуктивності праці.

Коефіцієнт випередження дорівнює:

Кіп = Iсз/ Iгв= 1,06136.

Для визначення суми економії (-Е) чи перевитрати (+Е) фонду зарплати в зв'язку зі зміною співвідношень між
темпами росту продуктивності праці і його оплати можна скористатися наступною формулою:

Е = ФЗПф* (Iсз – Iгв)/ Iсз = 1532 * (1,107-1,043)/1,107 = 55,7 млн. грн.

Таким чином, більш високі темпи росту заробітної плати в порівнянні з темпами росту продуктивності праці
сприяли перевитраті фонду заробітної плати на 55, 7 млн. грн.

В умовах інфляції при аналізі індексу росту середньої заробітної плати необхідно враховувати індекс росту цін
на споживчі товари і послуги (Іц) за аналізований період:

Ізп = СЗф / СЗпл * Іц = 16,02/(14,46*1,2) = 0,923

Отже, реальна заробітна плата працівників НВО “Поверхность” не збільшилася, а навіть зменшилася на 8,7 %.

Розділ 3. Аудит зарплати на підприємстві

3.1. Перевірка використання фонду оплати праці та його складових

Ринкові відносини, конкурентність у господарюванні та необхідність контролю і перевірки діяльності
підприємств зумовили виникнення такої категорії як аудит. Згідно із законом України “Про аудиторську
діяльність” аудит визначається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів
та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення
достовірності їх звітності, обліку, його відповідності діючому законодавству та встановленим нормативам.

Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник вибирає добровільно і формулює
питання, поставлені на дослідження з метою отримання науково обґрунтованих висновків для подальшого
удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бухгалтерського обліку,
внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори,
акціонери, власники цінних паперів та інші) зацікавлені, щоб належна їм частка прибутку розподілялася
правильно, тобто була підтверджена аудитором.

Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що податки нараховані правильно, своєчасно і в
повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією він
має надійний захист від суб’єктивізму останніх.

Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб’єктами
господарювання на його проведення.

Аудит може проводитись за ініціативою суб’єктів господарювання, а також в випадках, передбачених діючим
законодавством (обов’язковий аудит).

Витрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).

Джерелами інформації для проведення аудиту, так само як і для фінансово-господарського контролю є:
законодавство і нормативні акти з питань фінансово-господарського контролю та аудиту, первинна облікова
інформація, регістри бухгалтерського обліку, баланс і звітність суб’єктів господарської діяльності та інша
документація.

© 2011 free.infoworks.com.ua