На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

№ п/п

Види виплат

І група

II група

III група

1

Виплати, які включаються до фонду основної заробітної плати

+

+

+

2

Надбавки і доплати

+

+

+

3

Премії

+

+

+

4

Винагороди за вислугу років

+

+

+

5

Оплата за роботу у вихідні і святкові дні, понаднормовий час

+

+

+

6

Винагороди за підсумками роботи за рік

+

+

+

7

Виплати за час, протягом якого працівникові зберігається середній заробіток

+


+

8

Допомога за тимчасовою непрацездатністю

+

--

+


Відповідно до п.4 Порядку № 100 при обчисленні заробітної плати в усіх випадках її збереження згідно з діючим
законодавством, а також для забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і допомогою по
вагітності і пологах не враховуються:

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять до обов'язків працівника (за
винятком доплат за сумісництво професій і посад, розширення зони обслуговування або виконання додаткових
обсягів робіт і виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці у посадових окладах,
виплачувані працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його
структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які
виходять на пенсію, вихідна допомога і т.п.);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати за наймання житла,
підйомні, надбавки, виплачувані замість добових);

г) премії за винахідництво і раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винахідництв і
раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збір і здачу брухту чорних,
кольорових і дорогоцінних металів, збір і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, введення в дію
виробничих потужностей і об'єктів будівництва (крім таких премій працівникам будівельних організацій,
виплачуваних у складі премій за результатами господарської діяльності);

д) грошові і речові нагороди за призові місця у змаганнях, оглядах, конкурсах і т.п.;

е) пенсії, державні допомоги, соціальні і компенсаційні виплати;

є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, виплачуваний за авторськими договорами;

ж) вартість безкоштовно виданого спецодягу, спецвзуття-та інших засобів індивідуального захисту, мила, миючих
знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок у санаторії і будинки відпочинку;

й) виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність,
активну громадську діяльність і т.п.;

і) вартість безкоштовно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива і сума коштів
на їх відшкодування;

ї) заробітна плата за роботу за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її в середній
заробіток передбачено діючим законодавством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані по акціях трудового колективу і вкладах членів трудового колективу
у майно підприємства.

Нарахування даних виплат проводиться виходячи із розміру середньоденної (годинної) заробітної плати,
помноженої на число оплачуваних днів. Розглянемо порядок визначення розміру середньоденної (годинної)
заробітної плати залежно від випадків збереження середнього заробітку.

Для розрахунку середньоденної заробітної плати у даних випадках необхідно підсумковий заробіток за останні
перед наданням відпустки 12 місяців або менший фактично відпрацьований період поділити на відповідну кількість
календарних днів року або меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових і неробочих днів,
установлених законодавством). Потім одержаний результат необхідно помножити на число календарних днів
відпустки. Святкові і неробочі дні (ст.73 Кодексу законів про працю), відпустки, що припадають на період
відпустки, якщо вони не збігаються з недільними днями, у розрахунок тривалості відпустки не включаються і не
оплачуються.

На практиці часто зустрічаються випадки, коли на підприємствах установлено скорочений робочий тиждень або
працівник знаходився у відпустці без збереження заробітної плати у випадку простою підприємства або за іншою
угодою сторін.

Розглянемо приклад. Працівник підприємства не працював у зв'язку з хворобою з 1 по 9 липня 2001 року.
Винагороду за підсумками роботи за попередній 2000 рік даному працівникові нараховано у січні в сумі 240 грн.

За підсумками роботи підприємства у другому кварталі працівникові нарахована премія у розмірі 75 грн.
Заробіток працівника за травень і червень 2001 року склав, відповідно, 190 грн. і 200 грн. Загальний трудовий
стаж працівника складає 6 років.

Враховуючи те, що підприємство працює у режимі п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями, у суботу і

© 2011 free.infoworks.com.ua