На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

-10


Середня тривалість робочої зміни, годин


8


7,8


-0,2


Фонд погодинної оплати праці, млн. грн.


1223


1709


+486


Зарплата одного працівника, тис. грн.
середньорічна


5294,4


6781,7


+1487,3


середньоденна


22,06


29,49


+7,43


середньогодинна


2,7575


3,7802


+1,02


Відповідно до малюнка 2, для детермінованого факторного аналізу абсолютного відхилення по фонду погодинної
зарплати можуть бути використані наступні моделі:

ФЗП = КР * ГЗП,

ФЗП=КР*Д*ДЗП,

ФЗП = КР *Д* П* ЧЗП.

Розрахунок впливу цих факторів можна зробити способом абсолютних разниц:

ФЗПкр = (КРф – КРпл) * ГЗПпл=

= ( 252-231) * 5294,4 = + 111,2 млн грн.,

ФЗПгзп= КРф * (ГЗПф – ГЗПпл) =

= 252 * ( 6781,7 – 5294,4) = +374,8 млн грн.

Разом: +486 млн грн.

У тому числі:

ФЗПд = КРф * (Дф – Дпл) * Ппл * СЗПпл=

= 252 * (230 - 240) * 8 * 2,7575 = - 55, 591 млн грн.,

ФЗПп = КРф * Дф * (Пф – Ппл) * СЗПпл =

= 252 * 230* (7,8 - 8) * 2,7575 = -31,965 млн грн.,

ФЗПсзп = КРф * Дф* Пф* (СЗПф - СЗПпл)=

= 252 * 230 * 7,8 * (3,7802 – 2,7575) = +462,350 млн грн.

Разом: +374,8 млн грн.

Таким чином, перевитрати погодинного фонду зарплати відбувся за рахунок збільшення чисельності робочих на 21
чоловік і головним чином через збільшення середньорічного заробітку. Збільшення середньорічного заробітку, а
відповідно і фонду оплати праці, викликано ростом середньогодинної оплати праці, але фонд оплати праці
зменшився на 87,6 млн. грн. за рахунок зменшення кількості відпрацьованого часу одним робітником за рік. Ріст
середньогодинної оплати відбувся в результаті підвищення тарифних ставок у зв'язку з інфляцією.

Фонд заробітної плати службовців також може змінитися за рахунок чисельності управлінського персонал і
середньорічного заробітку. На заводі відбулося розширення апарата управління з 14 до 32 чоловік. За рахунок
цього фактора фонд зарплати збільшився на 42,8 млн грн.:

ФЗПкр = (КРф - КРпл) * ГЗПпл =

= (132 - 114) * 24,63 = 43,16 млн грн.

При збільшенні посадових окладів у зв'язку з інфляцією фонд зарплати службовців зріс на 32 млн грн.:

ФЗПгзп = КРф * (ГЗПф – ГЗПпл ) = 132 * (25,6 – 24,63) = +27,84 млн грн.

Разом: +71,0 млн грн.


Таким чином, на підприємстві НВО “Поверхность” відбулася перевитрата фонду оплати праці на 714 млн. грн. Це
відбулося, головним чином, через такі фактори:

збільшення перемінного фонду оплати праці на 90 млн. грн.,

збільшення погодинної оплати праці на 86 млн. грн.,

збільшення оплати праці службовцем на 71 млн. грн.

збільшення доплат за стаж роботи, відпускних, а також позапланових понаднормових, за простої з вини заводу –
на 68 млн. грн.2.3. Аналіз середньої заробітної плати


На даний час одним з економічних показників, що використовуються підприємствами в обліку зарплати, є
показники:

1) середньої заробітної плати всього персоналу і окремих категорій працівників у цілому по підприємству
(установі, організації);

© 2011 free.infoworks.com.ua