На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

10477


за планом, перерахованому на фактичний обсяг виробництва продукції і фактичну структуру (ВПф* УЗПпл), УЗПпл =
0,13


10915


фактично при фактичній питомій трудомісткості і плановому рівні оплати праці (ВПф*УТЕф*ОТпл) ,


9700


фактично


10749


Відхилення від плану:
абсолютне (10749 – 10359)


+390


відносне (10749 - 10477)


+272

Таблиця 2.11

Розрахунок впливу факторів на зміну частини фонду зарплати

Фактор

ФЗПабс

ФЗПвідн

Обсяг виробництва продукції

+118

-

Структура зробленої продукції

+438

+438

Питома трудомісткість продукції

-1215

-1215

Рівень оплати праці

+1049

+1049

РАЗОМ

+390

+272


Результати розрахунків (табл. 11) свідчать про те, що на підприємстві НВО “Поверхность” існує відносна
перевитрата перемінної зарплати. Він відбувся внаслідок того, що темпи росту продуктивності праці робітників -
відрядників були нижче темпів росту оплати їхньої праці. Перевитрата зарплати вийшов і в результаті зміни
структури виробництва (збільшення питомої ваги більш трудомісткої продукції).

Потім варто проаналізувати причини зміни постійної частини фонду оплати праці, куди входять зарплата робочих,
службовців, працівників дитячого саду, житлово-комунального господарства, а також усі види доплат. Фонд
зарплати цих категорій працівників залежить від середньоспискової їхньої чисельності і середнього заробітку за
відповідний період часу.

Середньорічна зарплата робочих, крім того, залежить ще від кількості відпрацьованих днів у середньому одним
робітником за рік, середньої тривалості робочої зміни і середньогодинного заробітку. Схема залежності фонду
оплати праці робочих від різних факторів дана на малюнку 2, а вихідні дані для аналізу погодинного фонду
оплати праці – у таблиці 2.12.


Рис.2. Детермінована факторна система фонду заробітної плати робочих

Таблиця 2.12


Вихідні дані для аналізу погодинного фонду заробітної плати


Показник


План

Факт


Відхилення


Середньоспискова чисельність робочих


231


252


+21


Кількість відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік


240


230

© 2011 free.infoworks.com.ua