На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

Розглянемо ці показники 2000 року в порівнянні з 1998 та 1999 роком (таблиця 2.8).

Таблиця 2.8

Показники, що характеризують плинність кадрів у НВО “Поверхность”, %Такий аналіз ще раз підтверджує, що 2000 рік характеризується великим набором персоналу, ніж 1999. Це зв'язано
з уведенням нових технологій, розширенням виробництва і, як наслідок, виникла необхідність збільшити персонал
компанії. Також з'ясувалося, що зменшився показник плинності кадрів, однак рекомендації провести соціологічне
опитування і з'ясувати причину звільнення багатьох працівників за власним бажанням, а також небажання
продовжувати трудовий договір, залишаються в силі.

Коефіцієнт сталості небагато підвищився, і це є позитивним явищем, оскільки велика плинність кадрів і
мінливість персоналу веде за собою зниження продуктивності праці і додаткові простої через період ознайомлення
нового персоналу з виконуваною роботою й освоєнням на новому робочому місці.

2.2. Аналіз використання фонду оплати праці
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в
тісному зв'язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення
рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи росту
продуктивності праці обганяли темпи росту його оплати. Тільки за таких умов створюються можливості для
нарощування темпів розширеного відтворення.

У зв'язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. У
процесі його варто здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці),
виявляти можливості економії засобів за рахунок росту продуктивності праці і зниження трудомісткості
продукції.

Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати, у першу чергу необхідно розрахувати абсолютне і
відносне відхилення фактичної його величини від планової.

Абсолютне відхилення (ФЗПабс) визначається порівнянням фактично використаних засобів на оплату праці (ФЗПф) із
плановим фондом заробітної плати (Ф3Пп) у цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категоріям
працівників:

ФЗПабс= ФЗПф – ФЗПпл = 16532 - 14818 = +1714 млн. грн.

Однак потрібно мати на увазі, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду
зарплати, тому що цей показник визначається без обліку ступеня виконання плану по виробництву продукції.

Відносне відхилення розраховується як різниця між фактично нарахованою сумою зарплати і плановим фондом,
скорегованим на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції. Відсоток виконання плану по виробництву
продукції складає 105,0 (100800 грн./96000 грн.). Однак при цьому необхідно враховувати, що коректується
тільки перемінна частина фонду заробітної плати, що змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це
зарплата робітників за відрядними розцінками, премії робітником і управлінським персоналом за виробничі
результати і сума відпускних, відповідній частці перемінної зарплати (табл. 2.9).


Таблиця 2.9


Вихідні дані для аналізу фонду заробітної платиПостійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні чи спаді обсягу виробництва (зарплата робітників по
тарифних ставках, зарплата службовців по окладах, усі види доплат, оплата праці працівників непромислових
виробництв і відповідна їм сума відпускних):

Фзпотн= ФЗПф – ФЗПск = ФЗПф - (ФЗПпл.пер *Квп + ФЗПпл.посада),

Фзпотн = 16532 - (10359*1,05 + 4458) = 16532 – 15335 = +1197млн грн.,

де Фзпотн - відносне відхилення по фонду зарплати;

ФЗПф - фонд зарплати фактичний;

ФЗПск - фонд зарплати плановий, скоректований на коефіцієнт виконання плану по випуску продукції;

ФЗПпл.пер. і ФЗПпл.посада. - відповідно перемінна і постійна сума планового фонду зарплати;

Квп - коефіцієнт виконання плану по випуску продукції.

При розрахунку відносного відхилення по фонду зарплати можна використовувати так називаний поправочний
коефіцієнт (Кп), що відбиває питома вага перемінної зарплати в загальному фонді. Він показує, на яку долю
відсотка варто збільшити плановий фонд зарплати за кожен відсоток перевиконання плану по випуску продукції
(ВП%):

ФЗПотн = ФЗПф – ФЗПск =

= ФЗПф - [ФЗПпл (100 + ВП% * Кп)/100];

ФЗПотн = 16532- [14818*(100% + 5%*0,699)/100] = +1197 млн. грн.


Отже, на даному підприємстві існує і відносна перевитрата у використанні фонду заробітної плати в розмірі 1197
млн. грн.

У процесі наступного аналізу необхідно визначити фактори абсолютного і відносного відхилення по фонду
зарплати. Тобто що вплинуло на таку перевитрату.

Перемінна частина фонду зарплати залежить від обсягу виробництва продукції, його структури, питомої
трудомісткості і рівня середньогодинної оплати праці (рис. 1).

Рис.1. Схема факторної системи перемінного фонду зарплати.


Для розрахунку впливу цих факторів на абсолютне і відносне відхилення по фонду зарплати ми маємо дані,
представлені в таблиці 2.10.


Таблиця 2.10


Дані для розрахунку впливу факторів на відхилення фонду оплати праці


Фонд заробітної плати:


млн. .грн.


за планом


10359


за планом, перерахованому на фактичний обсяг виробництва продукції при плановій структурі (10359 * 105%/100%)

© 2011 free.infoworks.com.ua