На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

Облік наявності та руху персоналу


Основна роль

16

Розгляд заяв, скарг і пропозицій працівників

Допоміжна роль

Основна роль

17

Ведення і зберігання трудових книжок працівників


Основна роль

18

Ведення особових справ працівників


Основна роль


З наведеної таблиці видно як розподіляються завдання кадрової служби на підприємстві та завдання керівників
підрозділів щодо менеджменту персоналу. До завдань відділу кадрів відноситься:

Підбір персоналу;

Навчання персоналу;

Формування кадрового резерву на підприємстві;

Оцінка персоналу;

Облік переміщень персоналу;

Ведення документації щодо персоналу.

В свою чергу, до основних завдань керівників підприємства та керівників окремих підрозділів належать наступні
:

Прогнозування чисельності персоналу (економіст);

Поділ праці;

Проектування процесів;

Нормування праці;

Організація та обслуговування робочих місць (керівники підрозділів, технічний відділ);

Оплата праці (керівники підрозділів, бухгалтерія);

Охорона праці (керівники підрозділів).

Зміни в об’ємах виробництва, техніці і технології, в асортименті продукції впливають не тільки на загальну
чисельність, але й на професійну кваліфікаційну структуру робітників. Для її планування використовуються різні
підходи і методи. Так, можна розрахувати чисельність по кожній професії, і на основі цього шляхом підсумку
визначається загальна чисельність робітників, а потім частка кожної професійної групи в загальній
чисельності.

Розрахунок виконується і іншим чином: спочатку визначається загальна чисельність робітників, а потім вона
розподіляється у відповідності з існуючою (чи заданою, чи прогнозованою) структурою по професіям. За це
відповідають керівники структурних підрозділів. Розрахунки проводить економіст. А результати розрахунків
аналізує керівник кадрової служби, на підставі чого приймається рішення про набір чи скорочення персоналу.

Інший підхід до розрахунку перспективної структури робітників по професіям основний на аналізі зміни рівня
продуктивності праці по професійним групам. Чим вище продуктивність праці, тим менша чисельність необхідна для
виконання того ж об’єму робіт. Усі дії підприємства по приведенню фактичної чисельності у відповідність з
вимогами можна звести у дві групи:

Чисельна адаптація – звільнення надлишкової чисельності, набір зі сторони при знову виникаючій потребі в
робочій силі;

Функціональна адаптація власної робочої сили до мінливих потреб підприємства шляхом використання
нестандартних режимів робочого часу та найму робітників, а також організація внутрішнього руху робочої сили, у
тому числі професійної мобільності.

Аналіз чисельності і структури працівників починають з оцінки їхньої відповідності трудомісткості виробничої
програми і установлення відхилень чисельності персоналу стосовно попереднього періоду.

Для проведення аналізу працюючих по чисельному складі необхідно спочатку установити загальний чисельний склад
працюючих.

Середньостатистичний склад працюючих Ср установлюється за визначений період часу і розраховується як
середньозважена величина:

Ср=

Чисельний склад у початковий період

+

Чисельний склад у кінцевий період(1)


2


Так, чисельний склад працюючих в НВО “Поверхность” за 1998 рік склав:


Ср98=

Чисельний склад

на 01.01.1998р.

+

Чисельний склад

на 31.12.1998р.


(2)


2


Ср98=

68

+

78

= 73 чол.


2


В свою чергу, чисельний склад працюючих в НВО “Поверхность” за 1999 рік склав:

Ср99=

© 2011 free.infoworks.com.ua