На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Бухгалтерський облік зарплати на підприємстві» (ID:9298)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       29 стр.
Размер в архиве:   104 кб.

4

Всього працюючих

102


Таким чином, на підприємстві виділено окремо вісім підрозділів, з урахуванням їх специфіки роботи. Треба
додати, що в перші роки існування підприємства було започатковано лише три підрозділи, а саме: телевізійна
студія, митно-брокерський відділ та технічний відділ.

З розвитком діяльності та у зв’язку з попитом на рекламні та дизайнерські послуги, з’явилася потреба у
відокремленні певних підрозділів, а саме бухгалтерії, відділу кадрів та відділу закупівлі телевізійних
програм, а також у створенні нових спеціалізованих підрозділів – рекламного відділу та дизайн-студії.

Для характеристики обсягів основної діяльності наведено таблицю 2.2, в якій вказаний прибуток, одержаний за
минулий рік, згідно зі специфікою наданих послуг:

Таблиця 2.2

Обсяги отриманих прибутків НВО “Поверхность” у 2000 році


п/п

Назва послуг

Одержаний прибуток,

Грн.

1.

Прибуток від продажу і розміщення на каналах телевізійних програм


130.000

2.

Телевізійні послуги (оренда телевізійного обладнання)


25.000

3.

Рекламні послуги

405.000

4.

Митно-брокерські послуги

296.000

5.

Дизайнерські послуги

34.000


Всього:

890.000


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства показано у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Основні показники фінансово-господарської діяльності НВО “Поверхность” за 1999 - 2000 рр.

Показники

1999 р.

2000 р.

2000 р. в % до 1999 р.

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.


649,4


890


151,0

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.


606,1


770,9


115,2

Адміністративні витрати, тис. грн.

10,2

10,9

104,7

Витрати на збут, тис. грн.

15,0

90,0

600

Інші операційні доходи, тис. грн.

221,8

0,0

0,0

Інші операційні витрати, тис. грн.

-

55,2


Фінансові витрати, тис. грн.

49,8

44,2

382,9

Прибуток (збиток), тис. грн.

64,9

117,2

184,4

Чистий прибуток, тис. грн.

64,9

117,2

184,4

Рентабельність діяльності, %

9,8

20,2

2,2


Згідно з “Класифікатором професій ЛК 003-95” складена таблиця 2.4, де показана структура персоналу НВО
“Поверхность”:

Таблиця 2.4

Структура персоналу НВО “Поверхность”

© 2011 free.infoworks.com.ua