На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Застосування соціально-культурного підходу в менеджменті» (ID:8664)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   16 кб.

ЗмістЗастосування соціально-культурного підходу в менеджментіСучасне виділення соціально-культурного підходу в різних галузях бізнесу і менеджменту дозволяє по іншому
підійти до осмислення проблеми культуроцентричності основних ціннісних орієнтацій народів у взаємозв'язку
культур. Ця проблема є вельми актуальною для регіонів, де формується активна сфера розширення конкретної
співпраці між менеджерами, зокрема в області реклами, збуту тощо. В цих значущих сферах соціальних комунікацій
облік взаємних відмінностей в соціокультурній сфері викликає теоретичний і практичний інтерес.

Культура впливає на поведінку і спілкування не прямо, а опосередковано - через цінності, які знаходять
віддзеркалення в професійній діяльності менеджерів, оскільки цінності багато в чому визначають ефективність
діяльності менеджерів в цілому, а національні і культурні відмінності роблять вплив на відбір інформації в
процесі спілкування, вибір мотиваційних стратегій, на саму особу менеджера, її міжособові, соціальні
відносини, навики взаємодії з іншими на основі найважливіших і глибинних принципів, що визначають його
відносини з навколишнім світом.

Не дивлячись на те, що менеджери як професіонали у всіх культурах дотримуються, в основному, одних і тих же
цінностей, пріоритет цих цінностей розрізняється залежно від відмінностей в організації соціокультурного
середовища.

Під менеджментом розуміється система управлінської діяльності, що забезпечує успішне функціонування самих
різних соціальних інститутів - організацій, покликаних здійснювати деяку соціально-значущу діяльність.

Взагалі, соціально-культурна сфера - складне, неоднозначне поняття. Одні автори визначають соціально-культурну
сферу як сукупність підприємств, що випускають продукт, пов'язаний з життєдіяльністю людей, і в цьому випадку
до соціально-культурної сфери відносяться дуже багато галузей економіки, такі як автомобілебудування,
виробництво побутової техніки і ін.

Інші вкладають в поняття соціально-культурної сфери сукупність підприємств, що виконують соціально-культурні
функції, що мають значення для культурного рівня всього суспільства, в цьому випадку в соціально-культурну
сферу потрапляє достатньо вузький перелік підприємств - театри, бібліотеки, клуби, музеї.

Під соціально-культурною сферою розуміється сукупність галузей, підприємства яких проводять товари і послуги,
необхідні для задоволення соціально-культурних потреб людини. Діяльність в соціально-культурній сфері
здійснюється організаціями, установами, підприємствами різної відомчої приналежності (державними,
муніципальними, приватними, суспільними організаціями) і форми власності, а також приватними особами.

Менеджмент в соціально-культурній сфері представляє особливий інтерес.

По-перше, тому, що в його технологічному змісті розкривається все багатство менеджменту взагалі - як вже
мовилося, у сфері культури діють самі різні фірми. По-друге, перспективи такого розгляду важливі для
з'ясування можливостей співпраці зі сферою культури інших сфер ділової активності. Головна особливість
менеджменту в соціально-культурній сфері полягає в тому, що гроші в цій сфері заробляються переважно не на
основі простої комерції, а на основі залучення засобів зацікавлених донорів: спонсорства, патронажу,
добродійності. По-третє, ще більш очевидно інша обставина - наростання вимог до менеджментної компетентності
фахівців і працівників соціально-культурної сфери.

Перехід від суто адміністративно-розподільної технології управління сферою до все більш широкого використання
економічних методів, від чисто дотаційного бюджетного фінансування структур до фінансування програм до
конкуренції за бюджетні засоби, необхідності широкого залучення позабюджетних засобів, ідеологічний і
політичний плюралізм, господарська самостійність - все це радикально міняє вимоги до професіоналізму менеджера
в соціально-культурній сфері.

Якщо раніше він бачив себе переважно працівником "ідеологічного фронту", педагогом-вихователем то тепер він
повинен бути практично орієнтований в технології маркетингу в комерційній і некомерційній діяльності, бути
економічно і юридично грамотним фахівцем, коротше кажучи - бути повноцінно компетентним в питаннях менеджменту
без жодних знижок на горезвісну "специфіку" сфери. Більш того, сама ця специфіка полягає зовсім не в
"урізаності" менеджменту, а навпаки - в його розширювальному застосуванні.

Соціально-культурна сфера включає діяльність як суто некомерційну (нонпрофітну), так і комерційну (платні
послуги), як місцевого, так і міжнародного масштабу.

Бізнес і культура в сучасному суспільстві, як у пісні - "скуті одним ланцюгом" - припускають і доповнюють один
одного, немислимі один без одного. Ця "приреченість" на співпрацю має глибокий політологічний сенс,
надзвичайно важливий для розвитку і перетворення суспільства.

Річ у тому, що ця співпраця, по суті справи, є способом реалізації цивільного суспільства - не декларування
його, а нарощування його реальної сили, його механізмів, процедур. Тільки суспільство, в якому склалися і
визріли розвинуті форми співпраці ділового світу і сфери культури, здібно до саморозвитку і саморегуляції
соціально-економічних і соціально-культурних процесів (по можливості незалежно від держави).

Звичайно специфіку менеджменту у сфері культури пов'язують з особливостями "духовного виробництва". "Продукти"
такої діяльності носять не стільки речовий характер, скільки пов'язані з феноменами свідомості (сприйняття,
розуміння, мислення, переживання і т.д.), не піддаються безпосередньому прямому рахунку, складуванню. Їх
виробництво часто співпадає з їх споживанням (проглядання спектаклю, кінофільму, прослуховування концерту,
читання книги і т.д. Книга, яку не читають, картина, яку не дивляться і т.п., не є художніми цінностями).

Більш того, на відміну від продуктів матеріального виробництва, знищуваних в процесі споживання (чоботи
зношуються, яблука з'їдаються), культурні цінності в процесі споживання нарощують свою цінність (чим більше
народу прочитало книгу, бачило картину, чуло концерт і т.п., - тим вище їх соціальна значущість).

Протее, під послугами у сфері культури тепер уже можна і потрібно розуміти не тільки послуги безпосередньо
відвідувачам, але і донорам, готовим виділяти кошти і підтримувати цю діяльність.

Сфера культури - сфера переважно некомерційної діяльності. Головна особливість менеджменту у сфері культури
полягає в тому, що гроші в цій сфері з'являються переважно не на основі комерції, а на основі залучення
коштів, залучення інтересів самих різних сил і інстанцій: органів влади, що відають бюджетними засобами,
спонсорів, добродійних організацій і інших доходів. Навіть у шоу-бізнесі, на перший погляд гранично
комерціалізованому секторі сфери культури, доходи від продажу квитків складають близько 15% бюджету гастролі.
Інше - кошти спонсорів. Та і сама гастроль частіше за все є лише частиною рекламної компанії нового диска або
альбому.

Некомерційна діяльність не означає "непривабливість" цього бізнесу. У всьому світі некомерційний
(нонпрофітний) сектор - один з секторів економіки, що інтенсивно розвиваються. Дійсно, що може бути
привабливішим діяльності, коли всі ваші доходи йдуть на покриття ваших витрат і прибуток не утворюється у
принципі! Разом з тим, некомерційна сфера володіє рядом законодавчо закріплених пільг і гарантій, що
привертають туди капітал. Через свою публічність та соціальну значущість вона володіє явно вираженим рекламним
потенціалом, можливостями формування і просування привабливого іміджу, репутації, соціального статусу і т.д.


Більш того, некомерційна діяльність має більш загальний характер, вона може включати комерційну як свою
частину. Наприклад, музей може займатися підприємницькою діяльністю, відкривати виробництво сувенірів,

© 2011 free.infoworks.com.ua