На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: «МАРКЕТИНГ» (ID:11071)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       19 стр.
Размер в архиве:   178 кб.

презентація – перетворення перспективи в покупця, стимуляція бажання здійснити покупку;

закінчення – отримання замовлення;

наступні заходи – переконатися, що покупець задоволений продуктом, забезпечити наступний продаж.

Персональний продаж виконують чотири групи продавців:

співробітники служб під-ва, що спілкуються з клієнтом на відстані, приймають замовлення і передають його на
виконання;

агенти, представники фірми, комівояжери – налагоджують нові зв’язки з клієнтами та підприємствами наявні
зв’язки. Їх діяльність ведеться за межами підприємства, безпосередньо на території замовника;

продавці спеціалізованих магазинів – консультують та обслуговують клієнтів і добре обізнані з функціями
товару;

продавці магазинів самообслуговування – беруть участь в розміщенні товарів, їх презентації, стимулюванні
збуту.

Різновиди недозволеної реклами.

Реклама – це процес розповсюдження інф-ї, який має за мету просування товарів або ідей певного замовника без
його безпосередньої участі, але за його рахунок.

У рекламі забороняється:

поширювати інформацію щодо продукції, виробництво або реалізацію якої заборонено законодавством України;

вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового стану, расової
та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії, за мовними ознаками, за родом і характером
занять, місцем проживання, за інших обставин або такі, що дискредитують продукцію інших осіб;

подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть
завдати шкоди здоров’ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також спонукають до
нехтування засобами безпеки;

використовувати засоби і технології, які безпосередньо діють на підсвідомість споживача;

наводити твердження, що дискримінують осіб, які не користуються продукцією, що рекламується;

використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України та звучання
Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також
офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством;

рекламувати продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація якої вимагає
наявності спеціального дозволу (ліцензії), у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без згоди останньої;

імітувати (копіювати або наслідувати) загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що
застосовуються в рекламі іншої продукції, якщо інше не передбачено законодавством України про авторське право
та суміжні права.


Планування рекламної діяльності.

Першим етапом прийняття рішень що до рекламування є ідентифікація цільового ринку тобто встановлення основних
його характеристик. Такі знання дають змогу створити дійову й результативну рекламу.

Після цього визначають цілі рекламування. Вони мають бути розраховані стосовно конкретного цільового ринку,
конкретного часу, бути реалістичними та придатними для вимірювання.

Цілі реклами є базисом для встановлення її бюджету. При розробці якого можна користуватися тими підходами, що
й до розробки бюджету маркетингових компаній.?

Наступним рішення щодо рекламування є розробка її текстової частини. Передовсім треба визначитись із ідеєю,
тобто чи буде воно інформуючим або трансформуючим. Рекламне звернення має закликати до дії, апелювати до
почуттів людини, спиратись на реальні факти. Стильовими формами рекламного звернення є зарисовки з натури,
створення фантазійної обстановки, настрою чи образу, форма мюзиклу ...

Наступне рішення це вибір носіїв реклами :газети, телебачення, презентацій ні засоби, радіо, журнали, вулична
реклама, рекламні листи й телефонні дзвінки, магнітофонні записи, слайди та відео зображення.

Наступний етап це складання графіку рекламування на підставі таких даних:

обертання – частоти появи на ринку нових товаків;

регулярність – частоти купівлі товару;

темпів забування товару покупцями;

сезонності використання товару (стабільні або пульсуючі)

Наступне рішення це тестування за чим йде безпосереднє рекламування. Тестування реклами здійснюють опитуванням
споживачів (“методом портфеля”, анкетування, залучення кіно чи телебачення), а також із допомогою експертних
чи фізіологічних методів.

Заключна частина процесу прийняття рішень щодо рекламування – управління нею і контроль. Тут передовсім треба
з’ясувати, чи досягнуті поставлені цілі, визначити слабкі місця, які дають привід до ревізії процесу
рекламування.

Суб’єкти та об’єкти реклами

Залежно від об’єктів рекламування розрізняють рекламу продуктів (послуг, ідей тощо.) та рекламу організацій.

Мотиви реклами: сутність та різновиди.

Пошук творчої ідеї рекламного звернення пов’язаний з такими мотивами, на які робиться наголоси у рекламі
даного товару. Ці мотиви можна об’єднати у три великі групи:

раціональні мотиви (мотиви якості, економії, здоров’я, надійності і гарантій);

емоційні мотиви (мотиви радості свободи, самореалізації);

моральні мотиви (апелюють до почуття справедливості та порядності)

Мотиви реклами можуть бути первинними або вторинними, в залежності від критеріїв, покладених в основу їх
класифікації.

До первинних мотивів реклами товарів відносяться - якість, особливості та відмінності від
товарів-конкурентів, прочність, довго тривалість, надійність, безпечність і т.д.

До вторинних мотивів реклами відноситься – якість та широта послуг, повнота асортименту товару, досвід
підприємства по виробництву даної продукції, успіх на виставках, лабораторні тести по відношенню до якості
товару.

Мотиви придбання товару покупцем:

Первинні мотиви покупки – бажання задовольнити голод та спрагу, уникнути біль та небезпеку, забезпечити
добробут близьких та ін.

Вторинні мотиви покупки – прагнення до красоти та розвитку смаку, економія, надійність, культура та ін.

Функції реклами в залежності від стадії життєвого циклу товару.

Сутність та мета реклами.

У сучасних умовах реклама є найдійовішим, найбільш широко використовуваним засобом впливу на цільову аудиторію
у процесі маркетингової комунікації. Реклама – це довільна платна форма не персональної презентації і
просування товарів, послуг, ідей тощо через засоби масової інформації. Можна також визначити два основних
завдання: по-перше, створення і підтримування високої популярності товару, по-друге, створення його бажаного
іміджу на цільовому ринку. Однією з найбільш поширених цілей реклами є поліпшення розповсюдження (продажу)
товару. Реклама сприяє цьому у подвійний спосіб:

стимулює виникнення у споживачів відповідного попиту, тобто стимулює і торгівлю до включення таких товарів у
свій асортимент, створення відповідних запасів у магазинах;

завдяки інтенсивному рекламування торгівля, не чекаючи на появу попиту, може сама включити такий товар у свій
асортимент.

Метою реклами може бути і пробудження інтересу до товару (послуги) тієї чи іншої фірми, роз’яснення його
характеристик чи особливостей.

Види реклами в залежності від цілей.

Класифікація реклами залежно від її цілей:

Інформативна – доводить до відома споживачів інформацію про товари, їх види.призначення,показники якості,
особливості, принципи дії, рівень та динамику цін на них ; формує образ фірми.

Переконуюча – заохочує споживачів віддати перевагу тому чи іншому товару або його марці; змінює сприйняття

© 2011 free.infoworks.com.ua