На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Вимоги, яким повинна відповідати посада нотаріуса» (ID:10744)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   11 кб.

План
План 2

1. Вимоги, яким повинна відповідати посада нотаріуса. Права та обов'язки нотаріуса. 3

2. Вжиття заходів до охорони спадкового майна 4

Задачі 8

Література 101. Вимоги, яким повинна відповідати посада нотаріуса. Права та обов'язки нотаріуса.

Відповідно до Закону України “Про нотаріат” N 3425-XII від 02.09.93 р. нотаріусом може бути громадянин
України, який має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) і пройшов стажування протягом
шести місяців в державній нотаріальній конторі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною
практикою, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю.

Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість.

Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і
організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану
роботу, крім тієї, яка передбачає складання проектів угод і заяв, виготовлення копій документів та виписок з
них, а також надання роз'яснень з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру, а
також викладацької і наукової діяльності у вільний від роботи час.

Нотаріус має право:

витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення
нотаріальних дій;

складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення
з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру.

Нотаріус зобов'язаний:

здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до закону “Про нотаріат” і принесеної присяги;

сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних
інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій
для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду;

зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій;

відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним
договорам.

2. Вжиття заходів до охорони спадкового майна

Відповідно до Інструкції “Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, затвердженої наказом
Мінюсту № 18/5 вiд 18.06.1994, заходи щодо охорони спадкового майна уповноважені вживати виключно державні
нотаріуси.

Державний нотаріус за місцем відкриття спадщини за повідомленням підприємств, установ, організацій,
громадян або за своєю ініціативою вживає заходів до охорони спадкового майна, коли це потрібно в інтересах
спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів або держави. Ці заходи вживаються ними безпосередньо або шляхом
доручення державним нотаріусом за місцезнаходженням майна.

Заходи до охорони спадкового майна державний нотаріус вживає не пізніше наступного дня з дати надходження
доручення або заяви про наявність спадкового майна, яке потребує охорони.

Державний нотаріус, який одержав від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини, зобов'язаний
повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких йому відоме. Він може також зробити виклик
спадкоємців шляхом публічного оголошення або повідомлення про це у пресі.

Державний нотаріус за місцем відкриття спадщини в шестимісячний строк приймає письмові претензії від
кредиторів спадкодавця. Про такі претензії нотаріус повідомляє спадкоємців, які прийняли спадщину.

Для охорони спадкового майна державний нотаріус проводить опис майна і передає його на зберігання
спадкоємцям або іншим особам, яких він призначає.

До акта опису включається все майно, яке знаходиться в будинку чи квартирі померлого. Заяви сусідів
та інших осіб про належність їх окремих речей заносяться до акта опису, а заінтересованим особам
роз'яснюється порядок звернення до суду з позовом про виключення цього майна з опису.

Якщо проведення опису переривається або продовжується кілька днів, приміщення кожний раз опечатується
державним нотаріусом. В акті опису робиться запис про причини і час припинення опису і його відновлення,
а також про стан пломб і печаток при наступному розпечатуванні приміщення.

Якщо вжити заходів до охорони спадкового майна неможливо (спадкоємці або інші особи, які проживали
із спадкодавцем, заперечують проти опису, не пред'являють майна для опису, майно вивезене тощо), державний
нотаріус складає акт і повідомляє про це заінтересованих осіб, а в необхідних випадках - фінансовий орган
або прокурора.

Якщо під час опису спадкового майна виявляться речі, які в зв'язку зі зносом не являють ніякої цінності,
державний нотаріус за згодою спадкоємців або фінансового органу, коли опис провадиться без участі
спадкоємців, не включає до акта опису цих речей, а за окремим описом передає їх для знищення або на
заготівельну базу утильсировини.

Коли серед спадкового майна виявляться харчові продукти, державний нотаріус передає їх спадкоємцям. Якщо
опис провадиться без участі спадкоємців - продукти довгострокового терміну зберігання передаються
відповідним організаціям для реалізації.

Грошові суми та цінні папери, які залишилися після померлого, на прохання спадкоємців чи інших
заінтересованих осіб, за окремим описом здаються не пізніше наступного після проведення опису дня на
депозит державної нотаріальної контори, де знаходяться до видачі спадкоємцям або передачі
відповідному фінансовому органу у випадку переходу спадкового майна державі за правом спадкоємства.

© 2011 free.infoworks.com.ua