На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Інформаційна безпека України та механізм її забеспечення» (ID:10674)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   7 кб.

Інформаційна безпека України та механізм її забеспеченняМАУПЗМІСТ

1. ВСТУП


Вихід України, як незалежної держави, на світовий ринок ставить відповідні вимоги до забезпечення зберігання
державної та комерційної таємниці науково-технічного, технологічного та промислового характеру. Незначні
порушення нормального функціонування комп’ютерів можуть нанести суттєвого збитку найбільш уразливим системам
управління у таких критичних галузях, як оборона, енергетика, транспорт, фінанси. Однак дійсною національною
проблемою є не випадкові збої комп’ютерів, а небезпека спеціального цілеспрямованого впливу на інформаційні
ресурси. Військовими аналітиками США підкреслюється, що збиток економіці держави від порушення функціонування
обчислювальних систем у структурах державного управління та фінансових підприємствах можна порівнювати за
наслідками тільки із застосуванням ядерної зброї.

Необхідно нагадати про захист національних інформаційних ресурсів та зберігання конфіденційності
інформаційного обміну по світових відкритих мережах. Ймовірно, що на цій підставі можливе виникнення
політичної та економічної конфронтації держав, нових криз у міжнародних відносинах. Отож інформаційна війна та
інформаційна зброя опинилися в центрі уваги.

До інформаційної зброї належать засоби знищення, перекручення або розкрадання інформаційних масивів; засоби
подолання систем захисту; засоби обмеження законних користувачів; засоби дезорганізації роботи технічних
пристроїв, комп’ютерних систем.

Отже інформаційна безпека держави та правові механізми її забезпечення починають відігравати основну роль у
сучасному світі, гідне місце у якому прагне зайняти й Україна.2. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


У січні 1997 року Верховна Рада України схвалила Концепцію (Основи державної політики) національної безпеки
України – документ у стратегічній ланці законів, нормативних документів, які визначають засади існування та
розбудови нашої держави, її політики.

Цікавим є те, що в цьому документі визначені нові, нестандартні підходи до інформаційної діяльності, і вона
поставлена в один ряд з іншими головними чинниками, котрі мають неабияке значення для підтримання національної
безпеки нашої держави. Так, у третьому розділі Концепції говориться, що серед можливих загроз національній
безпеці України в інформаційній сфері є:

невиваженість державної політики та відсутність необхідної інфраструктури в інформаційній сфері;

повільність входження України у світовий інформаційний простір, брак об’єктивного уявлення про Україну в
міжнародного співтовариства;

інформаційна експансія з боку інших держав тощо.

Усе це викликає необхідність чітко визначити основні напрямки та механізми інформаційних протидій. Тому в
Концепції (IV розділ) основними напрямками державної політики національної безпеки України в інформаційному
просторі визначені:

вживання комплексних заходів щодо захисту свого інформаційного простору та входження України в світовий
інформаційний простір;

виявлення та усунення причин інформаційної дискримінації України;

усунення негативних чинників порушення інформаційного простору, інформаційної експансії з боку інших держав
тощо.


3. ВИСНОВОК


Викладене вище дозволяє зробити висновок: якщо Україна хоче стати незалежною державою, вийти на європейський
рівень, то вже сьогодні необхідно вирішувати ряд проблем у галузі інформаційної безпеки. Головні з них :

створення системи підготовки і перепідготовки кадрів;

організація та координація наукових та дослідно-конструкторських робіт;

створення національних стандартів;

створення системи експертизи та сертифікації систем і засобів захисту інформації тощо.

Необхідна участь України у проектах розвитку світових інформаційних мереж, у роботі міжнародних організацій,
громадських комітетів та комісій цього напряму.

Для вирішення цієї проблеми, пов’язаної з національною безпекою держави, необхідні спільні зусилля державних,
промислових та наукових кіл, які створюють інформаційну інфраструктуру держави.


Стає очевидним простий висновок : у світі, який швидко змінюється, де бурхливими темпами розвиваються
інформаційні технології, Internet та інші засоби масової комунікації, країна, яка не турбується про зміцнення
власної інформаційної безпеки, разом із підтриманням на належному рівні власної обороноздатності, ризикує в
перспективі потрапити у безпосередню залежність від того, хто буде здатний вести ефективний наступ на її
інформаційний простір, підкріплюючи це цілеспрямованими силовими акціями.4. ЛІТЕРАТУРА


Військо України. Центральний друкований орган Міністерства оборони України / Журнал / , № 7-8, 1997 р.;

Військо України. Центральний друкований орган Міністерства оборони України / Журнал / , № 7-8, 1998 р.;

© 2011 free.infoworks.com.ua