На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Умови та порядок укладання шлюбу » (ID:10495)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   55 кб.


Диплом   


Умови та порядок укладання шлюбу


ПЛАН.

Вступ.

1. Законодавчі основи сімейно - шлюбних відносин.

2.Умови укладання шлюбу.

2.1.  Необхідні умови для укладання шлюбу.

2.2. Перешкоди до укладення шлюбу.

2.3. Взаємні права осіб які укладають шлюб.

3. Порядок укладання і реєстрації шлюбу.

3.1. Порядок укладання шлюбу.

3.2. Реєстрація шлюбу і її значення.

3.3 Умови та порядок укладання шлюбу за участю іноземних громадян та осіб без громадянства.

3.4. Шлюбний контракт.

4. Перспективи розвитку шлюбного законодавства

в частині умов та порядку укладання шлюбу.

Висновки.


Вступ.


Перед початком цієї роботи, мені у руки попав екземпляр тільки що прийнятого Сімейного Кодексу України. З
радісною надією відкривались його перші сторінки. Накінець то країна отримає новий основоположний документ,
який по сучасному буде регулювати правові взаємовідносини що стосуються сучасної сім’ї та шлюбу. А не той, ще
діючий Кодекс, який був прийнятий зовсім у інший час, в іншій країні, якої давно не існує, побудований на
зовсім інших політичних, суспільних, економічних та ідеологічних засадах і призваний регулювати ці
правовідносини, в зовсім іншому суспільстві, та по суті, і зовсім інших по своїй психології, моралі, поглядах,
ідеології людей. Але, на жаль, на жаль... Хоча, мені і дуже хотілось би не образити авторів цього шедевру, та
все ж, інша думка крім того, що це, за рідким виключенням, той же самий старий кодекс лише заново
перелицьований у нову обкладинку, не приходить. І це ж потрібно було так довго “творити”, ще з 1996р., коли
цей проект ще був у складі проекту цивільного кодексу.

Думаю, що ж сталося? Чи то суспільство наше не змінилось, чи яка інша причина? Дійсно суспільство наше, в
загальному, міняється дуже повільно. Але ж молодь, світ і життя молодих навпаки міняється дуже швидко, а в
шлюб вступають переважно саме вони. І новий кодекс повинен був, в першу чергу, творитись саме для них з
поглядом на завтра.

Адже сьогоднішня молодь це абсолютно зовсім інші люди, чим ті, які жили в 1969році, і життя в них абсолютно
інше. Може причина втому, що закони створюють і приймають саме, ті хто саме в 1969 і був молодий. Але, боже,
як це було давно.

А може дійсно життя не змінилось і сім’я не змінилась і відносини не змінились, і розуміння суті сім’ї та
шлюбу в суспільстві не змінилось. Тому захотілось взнати і проаналізувати, що ж думають про сім’ю та шлюб люди
науки. А опісля викласти свій коротенький аналіз.

У чинному законодавстві України не має визначення шлюбу. Часом це призводить до неоднозначного тлумачення
шлюбу навіть фахівцями. Проте реформа правової системи в нашій державі триває, і динамічні зміни
позначаються й на сімейному законодавстві. Так, у новому Сімейному Кодексі, який прийнято верховною Радою
України і який вступить у силу з 1 січня 2003р. вже є визначення шлюбу.

Стаття 21. Поняття шлюбу

1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного
стану.

Але це питання в наукових колах до цих пір є дискусійним. Сьогодні існує кілька визначень шлюбу, причому
досить різних.

Досить відоме визначення шлюбу як "союзу чоловіка і жінки з метою створення сім'ї". Таке загальне визначення,
зазначають автори, підкреслює специфічні й найбільш характерні риси постійного зв'язку осіб різної статі. Для
шлюбних відносин між чоловіком і жінкою характерним є стійкий зв'язок, міцний союз, метою якого є створення
сім'ї. На думку цих авторів це союз, а не договір чи угода. За поглядом О. С. Иоффе, "соціальний зміст і
правові особливості шлюбу, в соціалістичному суспільстві, виключають його кваліфікацію в якості одного із
різновидностей цивільно-правових угод. Угода має своєю юридичною ціллю створення для її учасників конкретних
прав і зобов’язань. Шлюб заснований на коханні, а не на корисних майнових інтересах, такої правової цілі не
переслідує. Радянські люди вступають в шлюб не для того, щоб установити режим спільності майна подружжя, чи
надати друг другу окремі особисті права и обов’язки. Можна цілком погодитись з тими авторами, які головну
мету шлюбу вбачають у продовжені людського роду, тобто у народженні й вихованні дітей. Так М. Оридорога
вважає, що шлюб — юридичне визнана і заснована на любові духовна й фізична спільність чоловіка та жінки, яка
забезпечує народження і виховання дітей. І справді, у переважній більшості випадків шлюбні відносини
виникають саме з цією метою. До того ж народження дітей, як правило, цементує шлюб, робить його більш міцним,
стійким і щасливим. Суспільство бере під особливий захист та всіляко заохочує той шлюб, де народжуються діти,
але водночас визнає шлюбом й такий союз чоловіка та жінки, де немає нащадків. Але і він не визнає шлюб
договором, а називає якось аморфно і не чітко спільністю. Найпоширенішим, ще з радянських часів і по цей день,
можна вважати твердження, в якому шлюб розуміється як укладений у встановленому порядку з дотриманням вимог
закону добровільний і рівноправний союз чоловіка й жінки, який спрямований на створення сім'ї і який породжує
взаємні права та обов'язки.

Розкриваючи мету та суть шлюбу В. М. Співак та В. С. Гопанчук вважають, що - дійсна мета шлюбу (союзу) —
забезпечення стійких відносин між чоловіком і жінкою, які спрямовані на народження та виховання дітей. Такий
союз вважається довічним, тому законодавство не передбачає укладення шлюбу на якийсь відрізок часу. Досить
змістовним, на їх погляд, є визначення шлюбу як юридичне оформленого, добровільного, рівноправного, довічного
союзу чоловіка й жінки, заснованого на їхній взаємній любові та симпатії й укладеного з метою створення сім'ї,
народження й виховання дітей. Зрозуміло, що головна мета шлюбу — народження дітей та їх виховання — не може
бути досягнута сповна при короткочасному союзі чоловіка й жінки.

Розкриваючи правовий зміст поняття "шлюб", вони підкреслюють його конкретні ознаки. Отже, шлюб на їх погляд —
це:

а) союз жінки й чоловіка, який перебуває під захистом держави;

б) вільний, моногамний (одношлюбний) союз;

в) рівноправний союз жінки й чоловіка;

г) союз, який укладається у встановленій державою формі з дотриманням певних вимог;

д) в принципі довічний союз, його мета — створення сім'ї, народження й виховання дітей, взаємна моральна і
матеріальна підтримка.

Отже, шлюб — це вільний, рівноправний і, в принципі, довічний союз жінки й чоловіка, укладений у
встановленому законом порядку, метою якого є створення сім'ї. Взаємна любов, моральна і матеріальна
підтримка, спільне виховання дітей подружжям є характерними особливостями шлюбу. Дотримання правил моралі й
правових норм у питаннях шлюбу та сім'ї є важливою й досить істотною вимогою, яку суспільство ставить до
людей, що одружуються.

Я не претендую, що мені вдалося проаналізувати погляди всіх авторів. Але по цій темі літератури, а особливо
нової Української майже немає. Коли мені довелося побувати на найбільшому в Україні Київському книжковому
ринку “Петрівка”, то на мої численні звернення до продавців, що є по шлюбно-сімейному законодавству, мені

© 2011 free.infoworks.com.ua