На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « ДАВНІ ІСТОРИКИ ПРО ДУНАЙ» (ID:10468)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       20 стр.
Размер в архиве:   58 кб.

ВСТУПУ горах Шварцвальду на висоті 678 м над рівнем моря зливаються два гірських струмки – Бреге та Бригах. Так
починається Дунай. Вбираючи по дорозі води трьохсот притоків, тече він через Центральну та Південно-Східну
Європу, поступово перетворюючись у повноводну величну ріку. На берегах Дунаю розташовані міста та села восьми
країн. Але не тільки географічні красоти притягають увагу до цього регіону. Пониззя Дунаю – це насамперед
надзвичайно цікавий етнічний та культурний феномен. На протязі багатьох століть різноманітні народи залишали
на його тлі свій історичний слід, привносячи щось своє у строкатий візерунок цього мальовничого регіону.Актуальність теми дослідження полягає насамперед у необхідності вивчення тих етнічних і історичних процесів,
що відбувалися в пониззі Дунаю на протязі багатовікової історії розвитку цивілізації у цьому регіоні. Ці
знання допоможуть краще пізнати історію Європи і Азії, зрозуміти ті процеси, які (природно з огляду на
історичні умови, що змінилися) даються взнаки і в наші дні.Об’єктом дослідження є історичні події, що відбувалися в регіоні на протязі усієї його історії, а також
народи і етнічні спільності що так чи інакше справили вплив на розвиток самобутньої культури і історичної
спадщини регіону.Хронологічні та географічні рамки дослідження. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від початку
появи перших поселень на території регіону (VII ст. до н.е.) і до середини ХIХ ст. Початковий етап історії
розвитку пониззя Дунаю є дуже важливим з огляду на той вплив, що він справив на подальший розвиток регіону.
Цей вплив визначається насамперед надзвичайною строкатістю тих етнічних субстратів що так чи інакше впливали
на розвиток історичних подій в регіоні та на його етнічну історію. Події ХVIII – ХIХ століть цікаві
насамперед тим значенням, що його грав регіон у загальній структурі європейської політики того часу. Пониззя
Дунаю було (і залишається) важливою стратегічною ланкою на межі між Сходом і Заходом, навколо якої міждержавні
суперечки не закінчувалися сторіччями. Географічні рамки дослідження визначаються специфікою обраної теми і
окреслюють безпосередньо територію пониззя Дунаю.Огляд літератури. З огляду на широкі хронологічні рамки дослідження був використаний широкий спектр
спеціальної наукової літератури. Насамперед слід відзначити спеціалізовані історичні монографії, присвячені
історичному, етнічному і культурному розвитку пониззя Дунаю в різні періоди його історії. До таких праць,
зокрема, можна віднести дослідження Р. Бондаря (Нумизматические памятники Нижнего Подунавья), А. Дзиговського
(Сарматы на западе Причерноморских степей в I-IV вв н.э.), А. Добролюбського (Новые памятники к истории
нижнего Подунавья). Висвітлення нової історії пониззя Дунаю об’єктивно пов’язано з запеклими військовими
конфліктами, що точилися в цьому стратегічно важливому регіоні. Тому при написанні роботи були широко
використані праці з військової історії, зокрема, роботи О. Бачинської (Дунайське козацьке військо), Р.
Шишкіної (Переправа руських войск через Дунай в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.) та ін. Цінний матеріал
також був почерпнутий з загальних історичних праць (О. Субтельний “Україна. Історія”; Д. Дорошенко “Нарис
історії України”; “Історія русів” та ін.).Метою роботи є з’ясування чинників, що справили вплив на етнічний склад населення пониззя Дунаю як етнічного,
так і загального історичного характеру. Їх зміну в динаміці в різні періоди історії регіону.Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, 16-ти основних розділів та списку використаної
літератури.


ДАВНІ ІСТОРИКИ ПРО ДУНАЙ


Дунай – це одна з найбільших і найкрасивіших річок Європи. На протязі багатьох століть вражає він своєю красою
і величчю мандрівників, поетів, художників, письменників.До наших днів збереглося багато історичних свідчень про те, яким був Дунай у давнину. Найбільш корисними і
цікавими для нас є праці середньовічних географів-мандрівників, які вміли поєднувати баристі промови з суворим
дотриманням правдивості у своїх свідченнях.У складі географічної праці видатного середньовічного арабського вченого Абу-л-Фіди «Таквім ал-булдан»1 є
свідчення про Карпато-Дунайські землі. В одному з розділів твору, присвяченому найбільшим рікам світу,
Абу-л-Фіда приводить опис ріки Дунай: "Нахр Туна – це велика ріка, набагато більша від Тигру й Євфрату, разом
узятих. Починаючись у більш віддалених північних країнах, вона тече на південь і стікає на схід з гори
Кашка-Таг – «Важка гора», тому що через неї важко перейти. Ця гора дає пристанище багатьом невірним народам”2.
Нахр Туна тече на північ з цієї гори, й по мірі просування на південь, наближається до Бахр Ніташ, який зараз
має назву Бахр ал-Кірим. Вона протікає між горою та морем, доки не увіллється в море, північніше міста Сакджа,
котре зв’язано з Константинополем й знаходиться на північному заході від нього.Таким чином, протяжність Сакджи більша від Константинополя. У цьому опису відбилось уявлення Абу-л-Фіди про
велику протяжність Дунаю, про великі території, по котрим він протікає, населених різними народами.Основним джерелом свідоцтв про Дунай, зі слів самого Абу-л-Фіди, є розповіді мандрівників, так як книжкова
інформація виявилась дуже убогою._______________Коновалова И. Г. Дунай в описании арабского географа XVI в. Абу-л-Фиды. – Одесса, 1992. – С. 38.2 Там само. – С. 39.

© 2011 free.infoworks.com.ua