На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Атмосфера та проблеми її охорони» (ID:10100)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   43 кб.

добуто більше, ніж за всю історію людства.

Втручання людини у природні процеси різко зростає і може спричиняти зміну режиму ґрунтових і підземних вод у
цілих регіонах, поверхневого стоку, структури ґрунтів, інтенсифікацію ерозійних процесів, активізацію
геохімічних та хімічних процесів у атмосфері, гідросфері та літосфері, зміни мікроклімату тощо. Сучасна
діяльність, наприклад, будівництво гідротехнічних споруд, шахт, рудників, доріг, свердловин, водойм, дамб,
деформація суші ядерними вибухами, будівництво гігантських міст, обводнення і озеленення пустель, та інші
повсякденні аспекти діяльності людини, вже викликали значні видимі і приховані зміни довкілля.

Довгий шлях людини на Землі – це урок для всіх. І якщо вже людина вважає себе улюбленим дитям природи, він
повинен знати цей урок і пам’ятати, що давні істоти, котрі не змогли пристосуватися і не відповідали факторам
оточуючого середовища, що змінювалися, заповнюють зараз своїми кістьми палеонтологічні музеї.
Література


Homo Sapiens против Homo tehnocraticus / сост. Братко З.Т., Харченко И.Ю. – К.: Либідь, 1991.

Білявський Г.О. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2000. - 336 с.

Бурдіян Б.Г. та ін. Навколишнє середовище та його охорона. – К.: Вища школа, 1993.

Владимиров А.М. Охрана окружающей среды – Ленинград, 1993

Дерій С.І., Ілюха В.О. Екологія. – К., 1998.

Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. - К.: Знання, 2000. - 203 с.

Дишловий В.Д., Плехов В.М. Людина, природа, місто. – К.: Наукова думка, 1974.

Довкілля та здоров’я. – 1999. – №9. – С.38.

Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998.

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології. - К.: МАУП, 1998.

Корсан К.В., Коцаренко М.Е. Озонова діра – сигнал небезпеки. – К.: Знання. 1990.

Кучерявий В.П. Екологія. – Львів., 2000. – 500 с.

Матье. Сбережем землю. – М., 1995

Никитин Л.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. – М.: Высшая школа, 1986.

Одум Ю. Экология: в 2-х т.: пер. с англ. – М.: Мир, 1986.

Социально-философские проблемы экологии / Под ред. М.В. Огородника. – К.: Вища школа, 1989.

Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1988.

Тупикин Е.И. Общая биология с основами природоохранной деятельности. - М.: Академия, 1999. - 384 с.36
Побутове, промислове, природне


идобування, транспортування, переробка


Уранова руда


ЖитлоТранспортПромисловістьСпалюванняАварії ТЕСАтомні вибухиреакториДим


Органічне рослини, тварини


Природне


Позаземне (космічний прах)


Земне


Пил, кіптява, вихлопні гази


Неорганічне вивітрювання, вулканізм


Континентальне


Морське


Інші


Радіоактивне


Штучне


Забруднення повітря© 2011 free.infoworks.com.ua