На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Атмосфера та проблеми її охорони» (ID:10100)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   43 кб.


5.2. Екологічно "чиста" енергетика.


Безперечно, що показником економічного рівня розвитку країни є стан її енергетики. У зв'язку з неминучим
виснаженням у майбутньому запасів нафти, вугілля та сланців світова наука звернула свій погляд до відновних
джерел енергії, яка може бути отримана з лісової деревини, біомаси трав'янистих рослин, а також горючих
продуктів їх переробки. Бразилія та США вже почали використовувати цукрову тростину та солодке сорго для
виробництва спирту у якості пального замість бензину. Кавасу, картоплю, солодке сорго, цукровий буряк,
кукурудзу також використовують як сировину для виробництва пального. У США, КНДР, Індії проводяться роботи по
використанню біомаси водяного гіацинта, чортополоху та інших рослин для одержання метану та органічних добрив.
Агроенергетика може стати реальним конкурентом іншим галузям промисловості.

Одним із важливих резервів ефективного природокористування є утилізація сировини, рівень якої нині надзвичайно
низький. На сьогодні утилізується приблизно 1% від маси використаних природних ресурсів, а решта 99%
безповоротно втрачається.

Важливим джерелом сировини та енергії е побутове сміття. У річному об'ємі побутових відходів США міститься 34
млн. т паперу, 13 млн. т скла, 15 млн. т чорних і 1 млн. т кольорових металів. Теплотворна здатність
побутового сміття така, що воно може бути використане для опалення. Так Париж вже на 30% опалюється за рахунок
побутового сміття. У ФРН була отримана таким чином енергія, якої було достатньо для побутового обслуговування
25% населення країни. Виробництво алюмінію, сталі, Паперу з вторинної сировини дозволяє економити відповідно
75, 60 та 70% енергії у порівнянні з виробництвом їх з первинної сировини. Переробка кожної тонни макулатури
рятує від вирубки приблизно 17 дерев. Таким чином, регенераційне виробництво набуває все ширшого розвитку.

АЕС не потребують кисню і не забруднюють атмосферу вуглекислотою, попелом, сіркою та ін. продуктами згорання.
Основне забруднення від атомних установок — теплове. У сучасних АЕС, реактори яких працюють на теплових
нейтронах, використовують ізотоп урану (уран-235), вміст якого у природному урані — 0,7%. Вивчається питання
про можливість поєднання реакторів на теплових та шкідливих нейтронах.

Надзвичайно важливим джерелом енергії є джерело, що засноване на внутріядерних процесах. Теплова та електрична
енергія можуть бути отримані як у результаті реакцій руйнування атомного ядра, так і в результаті реакцій
синтезу ядер легких атомів (термоядерна енергія). В атомній енергетиці основна проблема — це передусім
проблема ядерного палива. За останніми оцінками Світової агенції з атомної енергетики, природні запаси урану
складають такс джерело енергії, що у 15-20 разів перевищує сукупні енергетичні запаси вугілля, нафти,
природного газу і горючих сланців.

Відмінною особливістю термоядерного процесу є не розщеплення ядра, як у випадку атомної енергії, а синтез
атомних ядер. Початком пошуку нового джерела енергії були атомна і воднева бомби. До термоядерних реакцій
краще вступають важкі ядра атомів водню (тритій). У зв'язку з дослідженнями у галузі термоядерного синтезу
слід згадати повідомлення щодо ядерного синтезу при кімнатній температурі. Йдеться про синтез важкої води з
використанням паладію у якості електроду. Але після багатьох перевірок це повідомлення не знайшло подальшого
практичного підтвердження.

На сучасному етапі увагу вчених та спеціалістів привертає проблема використання сонячної енергії та тепла
земних надр для потреб енергетики великої потужності.

Сонце надсилає до Землі колосальну кількість енергії, набагато більшу за ту, яку можна отримати за допомогою
термоядерного синтезу. Але Земля отримує сонячну енергію у розсіяному вигляді та у певні проміжки часу. Тому
для її практичного використання необхідна розробка ефективних та економічно прийнятних засобів акумуляції,
зберігання та трансформування сонячної енергії. Однією з можливостей кращого використання енергії Сонця є
інтенсифікація сільського господарства зі збільшенням ККД фотосинтезу рослин. Вчені висунули ідею здійснення
штучного фотосинтезу поза організмом, у спеціально відібраних хімічних системах, з мстою отримання хімічної
енергії і трансформування її в електричну. Реалізація цієї ідеї не призведе до нагрівання Землі, а отже і до
змін клімату, і не буде отруювати довкілля шкідливими речовинами.

Технології використання сонячної енергії приділяється велика увага, оскільки завдяки їй людство матиме
безмежне та екологічно чисте джерело енергії.

Основою використання нагрітих сонцем вод Світового океану з господарською метою є метод конверсії —
використання різниці температур між нагрітими поверхневими та більш глибинними шарами води. У США та Японії
вже здійснюються програми по використанню теплової енергії океану. Позитивні якості конверсійних
теплоелектростанцій полягають у тому, що вони здатні працювати 24 години на добу, не забруднюючи при цьому
навколишнє середовище.

Вчені працюють над проектами космічних електростанцій — грандіозних енергосупутників, які за допомогою
сонячних батарей будуть отримувати електроенергію, трансформувати її у потік мікрохвиль і спрямовувати на
приймальні антени на Землі. Порівняно із наземними такі станції матимуть ряд переваг, а саме:

— отримуватимуть у 4-10 разів більше сонячної енергії,

— трансформуватимуть сонячну енергію безперервно, за виключенням часу перебування у тіні Землі (72 хв. на
добу),

— не зазнаватимуть впливу атмосферних явищ Землі,

— матимуть зменшену вагу конструкцій,

— дозволять створювати приймальні пристрої на Землі безпосередньо біля споживачів,

— впливатимуть на стан довкілля у межах допустимих нешкідливих норм.

Перспективним джерелом енергії може стати геотермальна енергія, яку нині використовують у незначних
кількостях. Для перетворення геотермальної енергії в електричну до цього часу використовувалася лише природна
пара у районах порівняно недавньої вулканічної діяльності. На сучасному етапі інтенсивно досліджується
можливість отримання енергії у великих масштабах за рахунок внутрішнього тепла Землі, що дозволить
використовувати нове потужне джерело енергії. Але технології цього процесу знаходяться на початкових етапах
розвитку.

Сонячна та геотермальна енергії мають використовуватись для потреб так званої малої енергетики: опалення
будівель, опріснення води, у двигунах насосів тощо. Якщо врахувати, що 40% всієї використовуваної у світі
енергії йде на опалення житла, то використання сонячної енергії та геотермальних вод з цією метою може дати
вагомий економічний та екологічний ефекти.

Нові джерела енергії (ядерна, геотермальна та енергія океанів) е практично невичерпними, але жодне з них не
може транспортуватись безпосередньо і не може бути використане в якості пального у транспортних засобах.
Сполучною ланкою між первинним джерелом енергії та енергоспоживачами може стати воднева енергетика з воднем у
якості енергоносія. Останній легко відновлюється і майже не забруднює оточуючого середовища. Необхідно
підкреслити, що перспективними для водневої енергетики можуть бути лише ті способи отримання водню, що
базуються на використанні води у якості початкової сировини. Нині водень у 3-4 рази дорожчий за викопне
паливо, але дослідження та інженерні розробки дозволять у майбутньому зменшити його вартість і наблизити до
вартості викопного палива. Більшість спеціалістів вважає водневу енергетику найкращою у економічному та
екологічному відношеннях і розглядає її, як сполучну ланку між новими джерелами енергії та споживачами.

Вирішення проблеми енергетичних ресурсів — умова подальшого розвитку виробництва та передумова зменшення
забруднення довкілля.

Безперечно, що наявний виражений діалектичний зв'язок між розвитком енергетики і впливом цього процесу на
якість оточуючого середовища: перша поступово перетворюється на екологічно чисту і стає базою для нової
безвідходної та маловідходної технології, яка не забруднює середовище або ж забруднює його у межах допустимих
норм.Висновок


В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина
отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі
доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. Значна
частина невідновних ресурсів уже використана. У багатьох країнах деякі відновні ресурси (деревина,
гідроелектроенергія, прісна вода тощо) використовуються практично повністю. За останні десятиріччя сировини

© 2011 free.infoworks.com.ua