На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Атмосфера та проблеми її охорони» (ID:10100)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   43 кб.

будь-якому паливі й мінімально забруднює повітря монооксидом вуглецю та вуглеводнями, оскільки пальник працює
у стабільному режимі з оптимальним співвідношенням палива і повітря, він практично безшумний. Складними і ще
не розв'язаними проблемами залишаються складність конструкції та необхідність забезпечення повної
герметичності протягом експлуатації двигуна.

Інерційний двигун (маховик) — є найбільш давнім двигуном. Вирішальною перевагою маховика є його екологічна
чистота, що полягає у відсутності токсичних викидів, практичній безшумності та високому ККД. Його головний
недолік — мала енергоємність і, як наслідок, незначний пробіг між підзарядками.

Одним із найважливіших напрямків боротьби за збереження чистоти повітря слід відзначити пошуки більш "чистого"
палива для транспортних двигунів. У цьому відношенні разом із кардинальними пропозиціями робляться спроби
створити присадки та домішки до звичайного палива, які могли 6 знизити токсичність відпрацьованих газів
автомобілів.

Більшість сортів бензину, який використовується нині, містить у Якості антидетонаційної присадки
тетраетилсвинець (0.41-0.82 г/л). Його застосування дозволяє збільшити ступінь стискання робочої суміші у
циліндрах, і тим самим підвищує паливну економічність двигунів. Ця обставина з одного боку відповідає і
економічним потребам, оскільки зменшення витрат палива супроводжується і зниженням викидів токсичних речовин.
Але у присадці міститься сполука свинцю, яка у значних концентраціях шкідлива.

Проводяться наукові та експериментальні роботи по створенню нового антидетонатора на марганцевій основі. Така
присадка (ЦТМ) у 50 разів менш токсична, ніж тетраетилсвинець, не погіршує роботу каталітичних нейтралізаторів
відпрацьованих газів. Добавляння ЦТМ у кількості 2% підвищує октанове число бензину А-76 до 93 одиниць.

Достатньо цікава також ідея використання водно-бензинових сумішей (30/70%) з метою зниження токсичності
відпрацьованих газів і економії палива, але її реалізація потребує підготовки великої кількості особливо
чистої дистильованої води.

У пошуках альтернативних видів палива проводяться роботи з газовим паливом, синтетичними спиртами, аміаком та
воднем.

У якості газового палива найбільше поширення отримала суміш нафтових газів — пропану та бутану. Цінною якістю
газового палива є його висока екологічна чистота при низькій собівартості. Результати дослідів свідчать про
те, що двигун, який працює на пропан-бутані, на холостому ходу має у відпрацьованих газах у 4 рази менше
монооксиду вуглецю, а у робочому режимі — у 10 разів менше, ніж бензиновий двигун.

Вивчаються технічні та економічні аспекти використання природного газу, який складається на 90-98% з метану з
домішками етану і суттєво відрізняється за властивостями від пропан-бутанової суміші (потребує для зрідження
низьких температур). Обладнання на автомобілях, що працюють на зрідженому природному газі, складніше і
дорожче. Так автобус, обладнаний під зріджений природний газ, дорожчий на 10%, але в експлуатації він
економічніший. Токсичність його відпрацьованих газів нижча на 60-90%, ніж у традиційного бензинового
автобуса.

Синтетичні спирти використовувались у двигунах внутрішнього згорання ще на початку XX століття. Найбільший
інтерес викликали метанол та етанол.

Метанол розглядають як можливий замінник бензину для автомобілів. Але він отруйний, важчий за бензин, а його
енергоємність вдвічі нижча. Тому для збереження дальності пробігу бак автомобіля повинен бути у два рази
більшим. Запуск двигуна на чистому метанолі, особливо взимку, значно утруднений. Вартість метанолу нині вища
вартості бензину. Однак у відпрацьованих газах у 2-3 рази менше токсичних компонентів, ніж при використанні
бензину. Зараз його використовують у якості додатку до бензину від 5 до 30%. При цьому концентрація монооксиду
вуглецю у відпрацьованих газах знижується на 17-72%. Але суміш схильна до розшарування, особливо при
потраплянні води і зниженні температури.

Етанол (етиловий спирт) має енергоємність на 25-30% вищу, ніж метанол, тобто потребує пропорційно меншого
паливного баку. Екологічні характеристики етанолу близькі до метанолу, але двигуни, що працюють на етанолі, у
відпрацьованих газах містять ще менше вуглеводнів.

Досить перспективним слід вважати отримання синтетичного палива з вугілля.

Аміак за звичайних умов є токсичним газом з різким запахом. Однак при його згоранні утворюється лише один
токсичний компонент — оксиди азоту, причому у значно менших кількостях, ніж при згоранні інших видів палива.
Сировинні ресурси для виробництва аміаку значні, а вартість — низька. До недоліків аміаку як палива слід
віднести те, що він агресивний до міді, бронзи, інших металів та сплавів, а потрапляючи до атмосфери, стає її
забруднювачем.

Водень з точки зору збереження оточуючого середовища є ідеальним паливом. Ресурси цього палива колосальні і
постійно відновлюються, тому водень може стати універсальним паливом, паливом майбутнього. У відпрацьованих
газах присутні лише оксиди азоту (згорання відбувається за наявності повітря), але у дуже незначних
кількостях. Типові для звичайних видів палива монооксид вуглецю та вуглеводні відсутні.

Суттєвою перешкодою для використання водню в якості палива є те, що він значно дорожчий за бензин. Нині водень
видобувається в основному з природного газу, рідше з нафти та вугілля і в зовсім незначних кількостях з води,
оскільки процес електролізу дорожчий і потребує більших енергетичних витрат, ніж енергоємність отриманого
водневого палива.

Серйозною технічною та економічною проблемою є розміщення водню на автомобілі.

Складності створення автомобіля на чистому водні привели до використання водню у якості добавки до бензину.
Експерименти з воднево-бензиновою сумішшю показали, що 5-10% добавка водню суттєво (на 40-50%) підвищує
паливну економічність двигуна і більше, ніж у 10 разів зменшує вміст монооксиду вуглецю у відпрацьованих
газах. При добавлянні 10% водню у відпрацьованих газах різко зменшується вміст оксидів азоту та монооксидів
вуглецю.

Один з генеральних напрямків досліджень та дослідно-конструкторських робіт щодо створення "екологічно чистого"
автомобіля полягає в тому, щоб використовувати електродвигун з автономним джерелом струму.

Електромобіль — ідеальний автомобіль для міста. Він не токсичний, вогнебезпечний, малошумний, зручний у
керуванні, його двигун має добру тяглову характеристику, він не потребує складних трансмісій та багатьох інших
систем, характерних для сучасного автомобіля. Але є цілий ряд недоліків, які перешкоджають його швидкому
розповсюдженню. Головний з них — обмежений радіус пробігу (особливо для автомобілів із свинцево-кислотними
акумуляторами), велика маса, малий термін служби джерела струму та висока вартість. Тому головні зусилля
вчених та конструкторів у галузі електрохімії спрямовані на удосконалення акумуляторних батарей та пошуки
нових ефективних та дешевих джерел струму.

Один із конструкторських напрямків полягає у створенні гібридних автомобілів, які споряджені тяговою
акумуляторною батареєю та двигуном внутрішнього згорання, переважно незначної потужності.

Розрізняють два основні режими роботи гібридних електромобілів. Перший передбачає роботу двигуна внутрішнього
згорання лише за межами міста. Другий — роботу двигуна внутрішнього згорання у рівномірному оптимальному
режимі, який забезпечує мінімальну токсичність відпрацьованих газів, з метою підзарядки акумуляторної
батареї.

У всіх випадках гібридний автомобіль складніший та дорожчий, ніж звичайний. Великий принциповий інтерес
представляють електромобілі, які працюють від акумуляторів, що заряджаються від сонячних батарей.

Досить цікаві у екологічному плані електромобілі на паливних елементах. Принцип дії паливного елемента полягає
в тому, що до нього Одходить водень та кисень, які у процесі синтезу утворюють воду, генеруючи при цьому
електричний струм. Процес буде тривати доти, доки до елемента будуть надходити паливо (водень) та окисник
(кисень). Паливні елементи мають як виключні якості (автономність та високий ККД), так і недоліки, а саме:
значна маса та громіздкість силової установки.

Нині серозною альтернативою автомобілю та автобусу на міських та приміських маршрутах є транспортні засоби на
магнітній підвісці.

Основними екологічними перевагами цих систем є відсутність забруднення повітря і практична безшумність. Окрім
високої швидкості, можна відмітити також плавність ходу (відсутність вібрацій та поштовхів). Недоліком такого
транспорту вважають відносно високі енергетичні витрати (хоча вони і нижчі, ніж у апаратів на повітряній
подушці) і конструкційну складність, особливо систем магнітної підвіски. Можливість застосування
надпровідникових магнітів дозволяє суттєво знизити витрати енергії на підвіску, але конструкційне та в
експлуатації система стає ще складнішою. Однак висока швидкість, не досяжна для всіх видів колісного
транспорту, та вища регулярність (всепрохідність), ніж у авіації, дозволяють припускати, що цей вид транспорту
станс достатньо поширеним у майбутньому.

© 2011 free.infoworks.com.ua