На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Атмосфера та проблеми її охорони» (ID:10100)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   43 кб.

Атмосфера та проблеми її охорони


План

Вступ


Атмосфера – це газоподібна оболонка Землі (та деяких інших планет), що складається з суміші газів, водяної
пари, пилових часток.

Забруднення атмосфери — це привнесення у повітря сторонніх речовин або утворення не властивих для нього
речовин і явищ, а також збільшення концентрації звичайних компонентів.

Взаємодія суспільства і природи - це фундаментальне явище, що охоплює вимір людської істоти, де природа
виступає базисом існування людини, природною основою задоволення її потреб, безпосереднім життєвим засобом для
людини, матеріалом, предметом і знаряддям її діяльності, умовою її реалізації. Від характеру взаємодії
суспільства і природи залежить і саме існування людини. Це особливо гостро відчувається на теперішньому етапі
людської історії, що коли посилюються антропогенні впливи на природу, вони викликають деградаційні зміни
навколишнього середовища, погрожуючи самому існуванню людини.

До сучасних глобальних екологічних проблем нашої планети можуть бути віднесені проблеми народонаселення,
парникового ефекту, кислотних дощів та озонових дір, екологічно «чистої» енергетики, дехімізації сільського
господарства, екологічно «чистого» транспорту.

Розв'язати їх одній країні і одній галузі наук не під силу. Тільки інтеграція наукових зусиль різних галузей
усіх країн може зупинити глобальну катастрофу, яка насувається на нашу планету.1. Структура атмосфери


Повітря - один з основних елементів середовища - необхідний усьому живому на землі. Без їжі людина може
обходитися п'ять тижнів, без води - п'ять днів, без повітря - п'ять хвилин. Але нормальна життєдіяльність
людей потребує не тільки наявності повітря, але і певної його чистоти. Від якості повітря залежать здоров'я
людей, стан рослинного і тваринний світу, міцність і довговічність будь-яких конструкцій будинків, споруд.
Забруднене повітря - джерело забруднення вод, суші, морів, грунтів.

Умови життя, роботи і відпочинку людини багато в чому залежать від його взаємодії з природою, від розумного
сполучення її потреб із її можливостями.

Атмосферне повітря - необхідний природний ресурс. Кисень, що входить до складу атмосфери, використовується
живими організмами в процесі дихання, він застосовується при спаленні будь-якого палива в різноманітних
виробничих установках і двигунах. Атмосфера - важливий шлях сполучення, використовуваний авіацією.

Основний споживач повітря в природі - флора і фауна землі. Підраховано, що весь повітряний океан проходить
через земні живі організми, включаючи людину, приблизно за десять років.

Дуже довгий час люди вважали повітря простою речовиною. І тільки в XVIII в. французький вчений Лавуазьє
встановив, що повітря є механічною сумішшю різноманітних газів. Атмосфера - газова оболонка Землі, її маса
біля 5,51 • 1015 т. За характером зміни температури за висотою атмосферу розділяють на декілька прошарків -
сфер.

Безпосередньо до земної поверхні примикає тропосфера. Вона простирається до 10 км заввишки над полюсами і до
18 км над екватором. У цьому прошарку йде безупинне інтенсивне перемішування повітря як по горизонталі, так і
по вертикалі, що призводить до зниження його температури з висотою приблизно до 6,5°С на 1 км. У тропосфері
сконцентровано 75% усієї маси атмосфери, основна кількість водяного пару і дрібних часток домішок, що сприяють
утворенню хмар. Тому тропосферу часто називають кухнею погоди.

Верхньою межею тропосфери є тропопауза - область, у якій температура перестає знижуватися. У середньому вона
розташовується на висоті 11 км.

Вище тропопаузи приблизно до 50 км простирається стратосфера. Для неї характерні слабкі повітряні потоки, мала
кількість хмар і сталість температури (-56 °С) до висоти приблизно 25 км. Вище температура починає
підвищуватися (у середньому на 0,6 °С на кожні 100 м) і на рівні стратопаузи (46-54 км) досягає 0 °С.

Атмосфера регулює тепловий режим Землі, вона сприяє перерозподілу тепла по земній поверхні. Промениста енергія
Сонця - практично єдине джерело тепла для поверхні Землі. Вона визначає і світловий режим Землі. Промениста
енергія Сонця частково поглинається атмосферою. Енергія, що досягає Землі частково поглинається грунтом і
водоймами, морями й океанами, частково відзеркалюється в атмосферу.

Значення атмосфери цим не вичерпується. Газова оболонка - це «ковдра» Землі, що охороняє її від надмірного
остигання і нагрівання. Завдяки цьому на Землі не буває різких переходів від морозу до жари й навпаки. Якби
Земля не була оточена повітряною оболонкою, то протягом тільки однієї доби амплітуда коливань температури
поверхні нашої планети досягала б 200 °С: удень стояла б сильніша жара (більш 100), а вночі - мороз (біля
-100). Ще більша різниця була б між зимовими і літніми температурами. У дійсності, середня температура Землі
завдяки атмосфері біля 15 °С.

Газова оболонка - надійний щит, що рятує все живе на Землі від згубних ультрафіолетових, рентгенівських і
космічних променів. Верхні прошарки атмосфери частково поглинають, частково розсіюють ці промені.

Атмосфера захищає нас і від «зоряних осколків». Розміри метеоритів у переважній більшості не перевищують
розміру горошини. З величезною швидкістю (від 11 до 64 км/с) вони під впливом земного тяжіння урізуються в
атмосферу планети, розпікаються за рахунок тертя об повітря і на висоті біля 60-70 км здебільшого згоряють.
Якби була відсутня атмосфера, на Землю падали б космічні осколки. Коли кількість часток, що вторлися в
атмосферу Землі, є особливо великим, створюється враження «зоряного» дощу. Марновірні люди вважали його
«небесним знаком». Насправді в цьому немає нічого надприродного.

Велике значення атмосфери й у розподілі світла. Повітря атмосфери розбиває сонячні промені на мільоні дрібних
променів, розсіює їх і створює те рівномірне освітлення, до якого звикнула людина.

Атмосфера є тим середовищем, де поширюються звуки. Без повітря на Землі царювала б тиша. Ми не чули б ні один
одного, ні співу птахів, ні гоміну лісу, ні вітру, що виє. Не була б можлива людська розмова.

Довгий час вважали, що повітря не має маси. Тільки в XVII в. було доведено, що маса 1 м3 сухого повітря, якщо
його зважити на рівні моря і при температурі 0 дорівнює 1293 г, а на кожний квадратний сантиметр земної
поверхні припадає 1033 г повітря.

Вгорі тиск повітря і його маси зменшуються: на висоті 20 км маса 1 м3 повітря 43 г, а на висоті 40 км - лише 4
г.

Всі процеси, що розвиваються в атмосфері, здійснюються за рахунок енергії, одержуваною Землею від Сонця.

Склад атмосфери.

Атмосфера складається із суміші різних газів - повітря, водяного пару, також рідких і твердих домішок -
аерозолів. Екологічно що важливо, що інгредієнтом атмосфери є її радіоактивність.

У атмосфері налічується не менше 40 різних газів. Основними є азот, на який припадає 78,084 % об'ємного вмісту
сухого повітря, кисень - 20,946 % і аргон - 0,934 %. Частка решти газів становить 0,36 %, їх нерідко називають
газовими домішками, поділяючи на основні (великі) і малі (слідові). До основних домішок належить вуглекислий
газ, до малих - метан, озон та ін. Газові компоненти атмосфери можуть бути сталими і змінними. До сталих
належать азот, кисень та інертні гази (аргон, неон, криптон, ксенон, гелій). Змінними в атмосфері є
вуглекислий газ (діоксид вуглецю), оксид вуглецю (чадний газ), озон, метан, залишок азоту, оксиди азоту та
інші гази. Зазначений склад газів характерний тільки для нижніх шарів атмосфери до висоти 95 км. Вище її склад
суттєво змінюється. На висоті 100-200 км концентрація азоту і кисню майже зрівнюється, причому переважає не
молекулярний кисень О2, а атомарний О. На висоті 300-1000 км переважає кисень з невеликою часткою атомів
азоту.

Гази та інші компоненти атмосфери мають неоднакове значення для створення певних процесів в атмосфері, для
життя на Землі.

Надзвичайно важливим газом в атмосфері є кисень, який утворився і зберігається головним чином завдяки

© 2011 free.infoworks.com.ua