На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « УГРУПОВАННЯ ВИТРАТ ПО ФУНКЦІЯХ КЕРУВАННЯ» (ID:10087)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   11 кб.

1 Угруповання витрат по функціях керування


Ознака класифікації


Види затрат


1

За економічних змістом

1) затрати засобів праці

2) затрати предметів праці

3) затрати живої праці


2

За роллю у господарському процесі

1) чисті

2) додаткові (витрати збереження, витра–ти транспорту, витрати доопрацювання)

3

За доцільністю

1) продуктивні

2) непродуктивні


4

За відношенням до обсягу виробництв

1) постійні

2) змінні (пропорційні, прогресивні, де-гресивні)

5

За відношенням до господарського процесу

1) основні (технологічні)

2) накладні (організаційні)

6

За способом віднесення на собівартість

1) прямі

2) непрямі

7

За календарними періодами

1) поточні

2) майбутніх періодів

3) минулих періодів

8

За стадіями виробничого процесу

1) на закупівлю

2) на зберігання товарів

3) на реалізацію продукції

9

За залежністю

1) залежні

2) незалежні

10

За охопленням бізнес-планом (кошторисом)

1) заплановані

2) незаплановані

11

За можливістю контролю

1) контрольовані

2) неконтрольовані

12

За охопленням, нормуванням

1) нормовані

2) ненормовані

13

По відношенню до собівартості

1) що відносяться на собівартість реаліза-ції

2) що відносяться на фінансові результа-ти або відшкодовуються за рахунок ін–ших джерел покриття

14

За елементами затрат

їх склад встановлюється централізовано

15

За статтями затрат

їх склад встановлюється децентралізовано

16

За функцією управління

1) виробничі

2) комерційні

3) адміністративні

17

За порядком віднесення на період генерування прибутку (у західному обліку)

1) на продукт

2) на період

18

За строком планування

1) короткострокові

2) довгострокові2 ОБЛІК ВИТРАТ У ТОРГОВЛЕ

До затрат на збут підприємства оптової торгівлі належать затрати, які пов'язані з продажем товарів. Такими
затратами є:

— затрати на пакувальні матеріали;

— оплата праці продавцям;

— комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту та складів, водіям тощо;

— затрати на реклами;

— затрати на дослідження по ринку (маркетингу);

— витрати на відрядження, які пов'язані зі збутом (продажем) товарів;

— затрати по транспортуванню товарів покупцям;

— фрахт;

— оплата послуг збутових, посередницьких організацій;

— оренда, амортизація: страхування, ремонт, утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних
засобів, демонстраційних залів тощо;

© 2011 free.infoworks.com.ua