На сайте infoworks.com.ua можно заказать новые, купить готовые, скачать бесплатные курсовые, рефераты, контрольные работы, дипломы, расчетные задачи, лабораторные по различным предметам.
Для того чтобы получить реферат или другую учебную работу, выберите раздел рефератов либо воспользуйтесь системой поиска рефератов.

Заказать контрольную, реферат, курсовую или дипломную работу...

Тема: « Американський досвід подолання економічних криз: мозговий штурм Рузвельта, рейганоміка » (ID:10083)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   41 кб.


Американський досвід подолання економічних криз: мозговий штурм Рузвельта, рейганоміка


План

Вступ


Американські президенти Франклін Рузвельт і Рональд Рейган є одними з найбільших політичних фігур в
американській історії ХХ століття. І пов’язано це насамперед з їхньою непересічною роллю у подоланні кризових
явищ, що їх переживали Сполучені Штати Америки у минулому сторіччі.

Зараз наша держава перебуває в кризовому стані, симптоми якого багато в чому подібні до того, що відбувалося у
США у не такому ж далекому минулому, а тому вивчення американського досвіду подолання економічних криз
становить не лише академічний, але й величезний практичний інтерес. Розробка конкретних рекомендацій з
покращення становища української економіки виходить за межі даної роботи, однак вивчення американського
досвіду подолання економічних криз безумовно пішло б на користь нашим управлінцям, бізнесменам, політикам.

Тож, актуальність теми полягає насамперед у можливості ознайомлення з американським досвідом антикризового
управління, можливістю його запозичення та використання в сучасних умовах економіки України. Саме тому в
роботі велика увага приділяється теоретичним основам побудови економічної політики президентів Ф. Рузвельта і
Р. Рейгана.

Що стосується історіографії, то можна відзначити, що тема “Нового курсу” досить докладно розроблена в
монографічній літературі, багато уваги приділяється ній і в загальних історичних працях. Значна частина
літератури з питань “Нового курсу” відноситься до радянських часів, зокрема при написанні роботи було
використано матеріал, зібраний відомим радянським дослідником цієї тематики В.Л. Мальковим. Слід однак
зазначити, що праці радянського періоду безнадійно застарілі з точки зору методологічних принципів, на яких
вони грунтуються. Тому при висвітленні “Нового курсу” Ф. Рузвельта були використані переважно праці сучасних
дослідників: В.Е. Коломойцева, А.Ф. Трубайчука, А.І. Уткіна. Крім монографічної літературі були використані
загальні праці з історії. Зокрема були використані праці В.В. Согрина, А.А. Ткаченко, Е.Ф. Язькова. При
написанні роботи використовувалися також праці американських політологів М. Мінца, Д.С. Кохена, В.Е.
Волкоммера, що дозволяють краще зрозуміти ідеологічні підвалини “Нового курсу”.

Що ж стосується дослідженості періоду президентства Р. Рейгана, то можна зазначити, що інформації за тією
темою явно недостатньо. Серед сучасних українських дослідників тема “рейганоміки” не знайшла широкого
висвітлення. В Україні час президентства Р. Рейгана вивчався А.О. Овчаренко, але в її роботах увага
звертається переважно на зовнішньополітичні аспекти діяльності адміністрації Р. Рейгана. В роботі були
використані книги німецького дослідника Ю. Хайдекинга “Американські президенти: 41 історичний портрет від Д.
Вашингтона до Б. Клінтона”, Е.А. Іваняна “Рональд Рейган: хроніка життя і часу”, загальноісторичні праці
“Політична історія США ХVII-XX ст.”, (В.В. Согрина), “Історія новітнього часу країн Європи і Америки:
1945-1990” (Е.Ф. Язькова), “Економічна історія країн Західної Європи і Америки” (А.А. Ткаченко) та ін. При
висвітленні питань, пов’язаних з політикою “рейганоміки” широко були використані реферативні збірки
“Неоконсерватизм в країнах Заходу”, “Рейганоміка”: теорія і практика” та інші праці.1. Економічна політика президента Ф. Рузвельта


1.1. Наслідки президентства Г. Гувера. “Велика депресія”

Початок економічної катастрофи в Сполучених Штатах Америки датується жовтнем 1929 року, а завершення – за
оцінками більшості істориків – кінцем першого чотирьохліття президента Рузвельта (1936 р.).

Насамперед слід визначити, що “Велика депресія” не була першою серйозною кризою в американській історії.
Попередні 150 років незалежного існування цієї країни були позначені виразними діловими циклами, зростаннями і
спадами, процвітанням і депресіями. Тільки в ХХ столітті мало місце щонайменше 5 серйозних економічних
кризових циклів з періодичністю, близькою двадцяти рокам: 1819, 1837, 1857, 1873, 1893 роки. Всі ознаки
чергового колапсу постали у 1914 році, але економіку США, хоч як це не парадоксально звучить, врятувала
світова війна, розв’язана на Європейському континенті. Втім, вже через 15 років депресія повторилася у
найгіршому варіанті.

Основною причиною цих криз (в тому числі і жахливої “Великої депресії”) було руйнівне для національної
економіки перевиробництво.

Деякі автори, також звертають велику увагу на політичні передумови “Великої депресії”. Зокрема В.Е. Коломойцев
зазначає, що “…головною політичною причиною кризи була політика ізоляціонізму, яку проводили Сполучені Штати
Америки в другому десятилітті ХХ століття під час Першої світової війни та в перші роки після її завершення”


Коломойцев В.Е. 100 днів президента Рузвельта. – К., 1997. – С.9. .

Розгортанню кризи до того жахливого розмаху, якого вона набула в значній мірі сприяла недосконала
управлінська політика адміністрації президента Гувера. Перебільшений лібералізм Гувера призвів до його
практичної неспроможності подолати кризові явища в американській економіці. “Президент Г. Гувер відкидав
ставку на надто рішуче втручання федерального уряду з огляду на відповідні конституційні обмеження. Виходячи з
первісної ідеологічної традиції американської держави і суспільства, суть якої у верховенстві прав людини, він
також був переконаний, що втручання політиків в економічне життя США неминуче призведе до втрати американцями
багатьох індивідуальних свобод”

Коломойцев В.Е. Формування ідеології «нового курсу» президента Ф.Д. Рузвельта. – Луганськ, 1997. - С.5. .

Нерішучість президента Гувера при перших ознаках кризових явищ, схильність покладатися на неконтрольовані
закони ринку дорого коштувала Америці. За 1929-1933 роки американський ВВП зменшився майже удвічі – з 103,1
млрд. дол. до 55,6 млрд. дол., а частка, яка припадала на кожного американця відповідно з 847 до 442 доларів.
Зазнали повного краху понад 100 тисяч ділових структур і підприємств, валовий прибуток приватних корпорацій
знизився з 8,4 до 3,4 млрд. дол., а продуктивність праці – на 51%. Зовнішньоторговельний оборот країни
зменшився майже на 70%. Навіть на цьому невтішному фоні найбільше вражали показники у сфері робочих місць: з
рівня безробіття у 3,2% працездатних у 1929 році він перевищив 25% у 1933.

Не можна сказати, що Гувер не розумів масштабів кризи та того факту, що держава нарешті повинна вжити рішучих
заходів з впорядкування “дикого” ринку, взяти на себе певні регулюючі функції. Саме з цією метою він, як глава
Білого дому, створив Корпорацію Фінансової Реконструкції (КФР), яка, зокрема, одержала повноваження надавати
федеральні займи комерційним банкам США в обмін на підтримку ними національної промисловості. Адміністрацією
Гувера розпочалося фінансування проекту так званих громадських робіт, що мало хоча б частково розв’язати
проблему безробіття. Більше того, передвиборні програми Гувера і Рузвельта (виборча компанія 1932 р.) мало чим
відрізнялися одна від одної взагалі і у питанні щодо державного регулювання економіки зокрема, але “Рузвельт
мав проти Гувера значну перевагу – він не ніс відповідальності за страшенні прояви кризи, за кулі національної
гвардії, що летіли у розпачливий, доведений до відчаю натовп ветеранів і безробітних, за кийки, якими
розганяли мешканців наметових містечок”

Трубайчук А.Ф. Франклін Рузвельт. – К., 1995. – С.31. . За таких умов американський народ вимагав нового
лідера. Рузвельт уособлював майбутні зміни і пов’язані з ними перспективи поліпшення ситуації. Америка конче
потребувала великих змін і рішучих дій.


1.2. Загальні принципи економічної політики Ф. Рузвельта. Мозковий штурм

Попри відсутність певної чіткої і зібраної воєдино концепції здійснення реформ американського суспільства,
Ф.Д.Рузвельт мав у своєму розпорядженні низку базових ідей, від яких він відштовхувався у прийнятті своїх
здебільшого ситуативних рішень. Головною серед них була теза, яку можна сформулювати на основі узагальнення
сотень висловлювань президента: найбільші досягнення американського суспільства стали наслідком промислової, а
згодом технологічної революцій, але конкуренція продемонструвала свою неспроможність як засіб захисту

© 2011 free.infoworks.com.ua